Pressiteade
21. detsember 2022
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

 

PRIA kinnitas põllumajandussektorile mõeldud erakorralise toetuse riigiabi ühikumäärad

PRIA kinnitas põllumajandussektorile mõeldud erakorralise toetuse riigiabi ühikumäärad. Toetuste väljamaksmisega on juba alustatud ning toetused makstakse toetusesaajatele välja hiljemalt 31. detsembril 2022.

Põllumajandussektorile mõeldud erakorralise toetuse taotlusi võeti vastu 29. juunist 6. juulini. Erakorralist toetust antakse kohandamistoetuse ja riigiabina. Kohandamistoetus maksti taotlejatele välja septembris.

Erakorralise riigiabiga toetatakse veiseliha tootmist, köögiviljakasvatust avamaal, maasika- ja kartulikasvatust, köögivilja-, köögivilja- ja maitsetaime-, maasika- ning lillekasvatust köetavas kasvuhoones ning broileri-, munakana- ja vutikasvatust.

Erakorralise riigiabi 2022. aasta ühikumäärad on järgmised:

–          veiseliha tootmine – 30,46 eurot ammlehma, sealhulgas ristandi, ja vähemalt kaheksa kuu vanuse lihatõugu lehmmullika kohta;

–          veiseliha tootmine – 21,32 eurot lihatõugu veise (v.a ammlehm ja vähemalt kaheksa kuu vanune lihatõugu lehmmullikas), sealhulgas ristandi, ja vähemalt kahe kuu vanuse piimatõugu pulli kohta;

–          avamaaköögivilja, maasika- ja kartulikasvatus – 421,77 eurot hektari kohta;

–          broilerikasvatus – 2,25 eurot broileri kohta;

–          munakanakasvatus – 2,50 eurot munakana kohta;

–          vutikasvatus – 0,50 eurot vuti kohta.

Andmeid enda toetuse laekumise kohta saab taotleja vaadata e-PRIA teenuses „Maksed ja võlgnevused“ niipea, kui PRIA on tema maksekorralduse kinnitanud. Lõplikud andmed makstud riigiabi kohta avaldame oma kodulehel siis, kui kõik otsused on kinnitatud.

Recommended Posts