Eestimaa Talupidajate Keskliit
Pressiteade
15. detsember 2021

 

Kevadine sademerohkus ja suhteliselt madal temperatuur prognoosis sügiseks head saaki, kuid suvine põud tõi ikalduse. Paljud põllumehed korjasid eelmise aastaga võrreldes saaki poole võrra vähem, selgub Talupidajate Keskliidu korraldatud küsitlusest.   

Kuigi saagihinnad olid rekordtasemel, siis siiski tekitab muret sisendihindade kiire kasv, mis võib tuua kaasa käibevahendite nappuse ja suure äririski uueks hooajaks. „Paljude põllumeeste hinnangul andis tänavune ikaldus rohkem tunda kui 2018. aasta põuaajal, kuumalained olid see suvi karmimad ja pikemad. Vähest saaki kahjuks ei kompenseeri ka kõrged maailmaturu hinnad, sest enamik talumehi müüb saagi kevadel ette ära,“ ütles Taluliidu juht Kerli Ats  

Tänavuse saagiga jäid valdavalt rahule need põllumehed, kes jõudsid selle varakult ära koristada. Suvivili jäid paljudel põllumeestel põua kätte ja ikaldus. Mõnes piirkonnas jäi küsitluse tagasiside põhjal suviodra ja -nisu keskmine saagikus loodetust lausa neli korda väiksemaks: terad jäid pika põua tõttu väikeseks ning küpsusaste väga erinevaks, mis omakorda tegi koristus- ja kuivatuskulud kõrgeks.

Pärnumaal asuva Oore Agro OÜ juhi Kalev Kiiski sõnul jäi suviviljade saak põua tõttu oluliselt väiksemaks. „Suviteraviljad andsid karmi põua tõttu vaid 2,5 tonni hektarilt. Üldist seisu parandas talinisu ja taliraps. 

Talivilja jaoks oli tänavu olukord soodsam ning saagiga jäädi pigem rahule.

Ida-Virumaal asuva Saareaugu talu peremees Kalmer Karask märkis, et kuigi tal müügiga käesoleval aastal probleeme polnud ja viimaste aegade kõrgeim hind mõnevõrra kompenseeris väikest saagikust, siis kulutused on müügituludest olnud oluliselt kõrgemad.

Eestimaa Talupidajate Keskliit on põllumajandustootjaid, maaettevõtjaid ja erametsaomanikke ühendav esindusorganisatsioon Eestis. Liitu kuulub 21 erinevat maamajandusega seotud organisatsiooni, katavad oma mitmekesisuses kogu Eesti põllu- ja metsamajandusliku sektori ning hõlmavad kokku ligikaudu 9000 üksikliiget.  

Recommended Posts