Pressiteade
20.11.2020

 

4.-12. novembrini sai PRIAle esitada Eesti Maaelu Arengukava (MAK) 2014-2020 raames antava põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse taotlusi. Kokku esitati taotlusi 414 ja taotletav summa on kokku 37 985 140 eurot.

Tabelis on välja toodud taotlejate arv ja taotletud summad maakondade lõikes:

Esitatud taotluste arv ja taotletud summad valdkondade lõikes jagunesid:

  • teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamine – 169 taotlust kokku summas 13 839 091 eurot;
  • piimatootmine – 58 taotlust kokku summas 11 283 858 eurot;
  • loomakasvatus (v.a piimatootmine ja mesindus) – 81 taotlust kokku summas 5 223 962 eurot;
  • muu põllumajandustootmine – 106 taotlust kokku summas 7 638 229 eurot.

PRIA arengutoetuste osakonna teenuste juht Kristel Võsu ütleb: „Huvi toetuse vastu on suur, mida näitab ka esitatud taotluste arv ja taotletud toetuse summa. PRIA hindab taotlusi meetme määrusega sätestatud hindamiskriteeriumide alusel ning moodustab taotluste paremusjärjestuse. Hindamiskriteeriumid on valdkondade jaoks erinevad. Toetus määratakse nõuetekohastele taotlustele, mis on saanud minimaalse nõutava hindepunktide summa ning mahuvad hindamisel saadud paremusjärjestuse alusel eelarvesse.“

Käesoleva taotlusvooru eelarve on 23,1 miljonit eurot, mis jaguneb valdkondade vahel järgmiselt:

  • teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamine – 5 625 000 eurot;
  • piimatootmine – 7 871 334 eurot;
  • loomakasvatus (v.a piimatootmine ja mesindus) – 5 625 000 eurot;
  • muu põllumajandustootmine – 4 000 000 eurot.

PRIA teeb otsused taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta hiljemalt 23. märtsil 2021. aastal.

Täpne info toetuse tingimuste kohta on leitav meetme määrusest ja PRIA kodulehe toetuse lehelt.

 

Recommended Posts