Põllumajandus- ja Toiduamet
PRESSITEADE
21.05.2021

 

Kvaliteetne seeme on saagi alus. Põllumajandus- ja Toiduameti kontrollid näitavad, et 98% turustatavatest köögiviljaseemnetest vastab idanevuse nõuetele.

Põllumajandus- ja Toiduamet kontrollis aasta esimese kolme kuu jooksul 13 hulgiladu, mis tegelevad köögiviljaseemnete turustamisega. Kontrolli käigus võeti seemnepartiidest 66 kontrollproovi, et olla kindel nende idanevuse nõuetele vastavuses. Kui viimase seitsme aasta jooksul tehtud proovidest vastas nõuetele keskmiselt 84% kontrollitud köögiviljaseemnepartiidest, siis sel aastal on tulemus 98% ehk ainult ühe proovi tulemus näitas nõuetele mittevastavust. Seemne kvaliteedinõuded on Euroopa Liidus kehtestatud seemne turustamise direktiividega ning Eestis taimede paljundamise ja sordikaitse seadusega.

„Turustatav seeme peab vastama kehtestatud sordiehtsuse ja sordipuhtuse ning kvaliteedinõuetele, et taimekasvatuses kasutatav seeme annaks oodatava majandusliku tulemuse. Turustamise nõuetele mittevastava seemne müük rikub tarbija õigusi ja mõjutab konkurentsitingimusi nõuete järgijate kahjuks“ selgitas Põllumajandus- ja Toiduameti mahepõllumajanduse ja seemne osakonnajuht Karin Zereen.

Recommended Posts