Põllumajandusuuringute Keskus
21.05.2021
PRESSITEADE

Põllumajandusuuringute Keskus alustas sellel nädalal igakevadise siloseirega, mis aitab põllumehel kergemini heintaimede sileerimiseks sobivaimat aega leida. Kvaliteetse ja suurima võimaliku toiteväärtusega loomasööda valmistamisel tuleb põllumajandustootjal lähtuda nii oma piirkonna ilmastikust kui ka heintaimede liigilisest koosseisust.

Siloseire käigus võetakse proovid Eesti eri piirkondadest ja vaadeldakse erinevaid põllukultuure: kõrrelised (põldtimut, aruheinad, karjamaa-raihein) ja liblikõielised (ristik, lutsern) ning nende segukülvid kõrrelistega.

„Siloseire eesmärk on anda põllumehele teada, millal on parim aeg varuda suurima toitainesisaldusega rohusööta,” selgitab laborijuhataja Liina Kruus. PMK söötade ja jääkide laboris määratakse rohuproovist paika pandud hindamiskriteeriumide alusel rohu kuivainesisaldus, kuivaine seeduvuse protsent ning kuivaine proteiini-, happekiu- ja neutraalkiusisaldus.

„Rohusilo toiteväärtus on oluliselt paranenud meie siloseire alustamisest 2002. aastal. Hea energiasisaldusega rohusilo osatähtsus on suurenenud kolmekordselt ja hea proteiinisisaldusega silo osa kahekordselt võrreldes 2002. aastaga, kui me seirega alustasime. Sõltuvalt kasvukoha klimaatilistest tingimustest on aga hea jälgida taimede arengut igal aastal,” räägib siloseire pikaajaline eestvedaja, söötade ja jääkide labori peaspetsialist Ann Akk.

Iga nädal avaldatavaid analüüside tulemusi kommenteerivad Eesti Taimekasvatuse Instituudi teadurid Sirje Tamm, Priit Pechter ja Heli Meripõld.

Siloseire jaoks vajalikud proovid võetakse 17. mail, 24. mail, 31. mail, 7. juunil ja 14 juunil. Nende põhjal pannakse kokku konkreetse nädala sileerimisinfo, mis avaldatakse PMK veebilehel igal kolmapäeval kuni jaanipäevani.

Siloseire tulemused: https://pmk.agri.ee/et/laborid/siloseire

Lisateave:
PMK söötade ja jääkide labor
tel 672 9120
ann.akk@pmk.agri.ee

PMK FOTO: Rohumaa Kuusiku katsekeskuses (Rita Nuiamäe)

Recommended Posts