Tänavuses karantiinsete kahjustajate seireprogrammis keskendus Põllumajandus- ja Toiduamet enam tomativiirustele, et välja selgitada nende esinemist Eestis. Seire käigus tuvastati Harjumaal ASi Sagro kasvuhoones Tomato brown rugose fruit virus, mida seni ei olnud Eestis varem leitud. Seire käigus kontrolliti üle Eesti 20 ettevõtet, kes kasvatavad tomati vilju ning seemneid. Inimese tervisele viirus ohtu ei kujuta.

Tegemist on viirusega, mis kahjustab nii harilikku tomatit kui harilikku paprikat ning mille levik on nii katmikala kui avamaa tootmises Euroopa Liidus järjest suurenenud. Ulatuslikku seiret kogu Euroopa Liidus (sh Eestis) tehti esimest korda 2020. aastal. Leide on tuvastatud Saksamaal, Itaalias, Hollandis, Belgias, Bulgaarias, Slovakkias ning Maltal. Haigustekitaja on Euroopa Liitu (EL) jõudnud Hiinast ja Iisraelist sisse toodud tomati ja paprika seemnega.

Kuidas viirus mainitud kasvuhoonesse jõudis, on Põllumajandus- ja Toiduameti taimetervise ja paljundusmaterjali osakonna nõuniku Mart Kinkari sõnul selgitamisel. „Tähtis on meeles pidada, et tomatitaimede kasvatamisel tuleks tingimata kasutada kontrollitud seemet, minimeerides taimehaiguste levitamise ohtu,“ ütleb Kinkar.

Alates 2019. aastast kehtivad Tomato brown rugose fruit viruse sissetoomise ja leviku takistamiseks ELis erakorralised meetmed. „Tegemist on väga kiiresti leviva viirusega, mistõttu on oluline kasutada selle viiruse vastu kontrollitud ja haigusvaba seemet ning istutusmaterjali,“ lisab ta.

Tomato brown rugose fruit virus põhjustab haigustunnuseid nii lehtedel kui viljadel. Viirus põhjustab lehtedel mosaiiksust ning lehtede deformeerumist. Õietuped muutuvad pruuniks ning võivad nakkuse hilisemas staadiumis kuivada. Nakatunud taimede viljad on väiksemad, tugevama pinnaga ning võivad ka langeda. Viljad kaotavad värvi, on kahvatud ning esineb pruune nekrootilisi laike. Inimeste tervisele viirus ohtu ei kujuta, kuid vähenev viljade arv ja kvaliteet võib põhjustada majanduslikku kahju.

„Kasvuhoones, kust viirus leiti, selgeid viirusele omaseid tunnuseid taimedel ega viljadel näha ei olnud,“ lausub Kinkar. „Viirusest vabanemiseks tuleb saagi koristamise järel kõik nakatunud taimed põletada. Samuti on vajalik kasvuhoone ja muude töövahendite täielik desinfitseerimine enne uue kasvuhooaja algust.“

Recommended Posts