Põllumajandus- ja Toiduamet
PRESSITEADE
29.03.2021

 

Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) eksperdid osalevad ELi mestimisprojektis, mille eesmärgiks on arendada Gruusia looma- ja taimetervise valdkondi loomade nakkushaiguste tõrje, bioohutuse, esmatootmise ning piirikontrolli osas.

„Osaleme selles kaks aastat kestvas projektis koos Läti ja Rootsi ekspertidega, kellega oleme praeguseks jõudnud teha koos Gruusia esindajatega mitmeid kohtumisi,“ ütles Põllumajandus- ja Toiduameti piirikontrolli osakonna juhataja Regina Pihlakas.

Projekti koordineerib Gruusias toidu- ja loomatervise alast järelevalvet tegev Gruusia Rahvuslik Toiduamet ning kohalik maksuamet, mille alla kuuluvad veterinaarkontrolli piiripunktid.

Projektis osalemise eeltööd algasid eelmise aasta veebruaris. Juuli algul võitis Eesti koos partneritega 1,4 miljonit eurot maksva twinning– ehk mestimisprojekti kolme Euroopa Liidu liikmesriikidest koosneva konsortsiumi ees. Selja taha jäid ühendmeeskonnad, kuhu kuulusid Prantsusmaa, Saksamaa jt riikide esindajad.

„Kindlasti mõjutas grusiine meid valima see, et nii Eesti kui ka Läti on piirikontrolli ja veterinaarjärelevalve valdkondades varasemalt läbi viinud mitmeid projekte, millega nad on rahule jäänud,“ sõnas Pihlakas. „Meie suureks plussiks lisaks teadmistele oli kahtlemata ka vene keele oskus, mis on endiselt Gruusias väga levinud ning võimaldab sealsete ametnikega otse suhelda.“

Euroopa Liidu koostööprogrammi käigus rahastatakse avaliku sektori projekte, mis toetavad Euroopa Liidu ühinemiseelseid ja naabruspoliitika riike ELi seadusandluse ülevõtmisel, jõustamisel või rakendamisel konkreetses valdkonnas.

„Praegune koroonaaeg muudab projekti teostamise keerukamaks, sest reisimine on raskendatud ning suur osa tööst tuleb teha veebi kaudu,“ rääkis Pihlakas. „Kuid endiselt on projekt väga kasulik nii Gruusiale kui ka selles osalevatele riikidele, kuna projekti käigus saavad eksperdid vahetada erinevate riikide praktikaid ja kiigata teiste asutuste köögipoolele. Neid teadmisi saame edaspidi rakendada oma töös, millest laias laastus võidavad kõigi osalevate riikide looma- ja taimetervise valdkonnad.“

Recommended Posts