Põllumajandus- ja Toiduamet
PRESSITEADE
09.12.2022

Põllumajandus- ja Toiduamet: ettevõtja peab esitama CE-märgisega väetise kohta teavituse

Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) juhib tähelepanu, et kui ettevõtja soovib CE-märgisega ELi väetisetoodet Eestis edaspidi turustada, peab ta selle kohta esitama teavituse.

Põllumajandus- ja Toiduameti taimekaitse ja väetise osakonna peaspetsialisti Katrin Tammvere sõnul saab turule tuua ainult neid CE-märgisega väetisetooteid, mis on toodetud ja hinnatud kehtiva Euroopa Liidu (EL) määruse alusel. „Tootja vastustab selle eest, et toode vastab enne CE-märgise lisamist kõikidele asjaomastele nõuetele. Kui toode pole toodetud EL nõuete kohaselt või ei ole läbinud vastavat hindamist, ei tohi sellisele tootele ka CE-märgist lisada,“ lisas Tammvere.

Tammvere sõnul näitab CE-märgis, et toode vastab Euroopa Liidu ohutus-, tervise- ja keskkonnakaitsenõuetele. „Tarbijale avaneb laiem, ühtlustatud normidel põhinev tootevalik, millega liigutakse seniselt ressursimahukalt lähenemiselt ringmajanduse põhimõtte suunas – kõik, mis eri tootmisharudes tootmisel üle jääb, saame tulevikus seaduslikult taaskasutada,“ kirjeldas Tammvere.

CE-märgisega ELi väetisetoote käitlemise alustamisest saab teavitadakliendiportaali kaudu.

ELi väetisetooteid (CE märgisega) ei kanta väetiseregistrisse, vaid nende kohta avaldatakse nimekiri PTA kodulehel. ELi väetisetoodete kohta ei pea esitama lisadokumente ega tasuma riigilõivu, aga kindlasti tuleb märkida Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1009 I lisa 1. osas kehtestatud ELi väetisetoodete toimekategooria.

Tootjad saavad jätkata Eesti siseturul kehtivatele nõuetele vastavate väetiste tootmist ja turustamist ning need väetised kantakse väetiseregistrisse endistel tingimustel.

Recommended Posts