PRESSITEADE
23. November 2023.a.
Eesti Maanaiste Innovatsiooni Klubi

Põllu- ja metsandussektori naisliidrite toetamiseks loodi Eesti Maanaiste Innovatsiooni Klubi 

Eesti Maanaiste Innovatsiooni Klubi ühendab maapiirkonna arengusse panustavaid naisi. Klubi eesmärk on julgustada, toetada ja inspireerida sektori naisliidreid läbi koolituste, kogemuste jagamise ning tugivõrgustiku nii kodumaal kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Eelmisel nädalal esmakordselt kogunenud 18 asutajaliikmete hinnangul on naisliidrite tugeva võrgustiku vajadus suur. Ettevõtte juhtimisele lisaks on naisel kanda ka palju muid rolle nii kodus kui laiemalt ühiskonnas, mistõttu on klubi eesmärk pakkuda terviklikku tuge modernse põllu- ja metsandussektori naisjuhile.

Värskelt loodud klubi on võtnud eesmärgiks toetada ja tunnustada põllu- ja metsandussektori naistegijaid, annab kõlapinda potentsiaalsetele kõneisikutele ning seisab naiste võrdse staatuse eest sektoris ja ühiskonnas.

Klubi asutajaliige Kaja Piirfeldt sõnas: “Naisjuhtidel maapiirkonnas ja ettevõtluses tegutsemisel on mõnevõrra teistsugused väljakutsed kui meestel. Tegelikult on naisjuhte väga vähe näha ja kuulda olnud. Ometi on naiste roll ühiskonnas, juhtimises ja maaettevõtluse edendamises ülioluline. Meie eesmärk on juba mõningase kogemusega naisjuhtide poolt luua keskkond ja võimalused nii omavahelisteks kogemuste jagamiseks aga eeskätt innustada ja soodustada naiste sisenemist sektorisse ja ambitsioonikust ettevõtlust ja elu maal arendada ja panustada ka laiemalt kui oma ettevõtte piires.”

Asutajaliige ja metsandussektoris tegev naisliider Pille Ligi lisab: “Metsandus on valdkond, kus naisjuhtide osakaal on traditsiooniliselt olnud väike, kuid see on muutumas. Klubi loomine aitab tuua esile naisjuhtide väärtusliku panuse metsandussektoris, pakkudes neile vajalikku tuge ja tunnustust. See on samm edasi nii meie sektori kui ka kogu maapiirkonna naisjuhtide esindatuse ja mõju suurendamisel.”

Asutajaliige Kerli Ats, Eestimaa Talupidajate Keskliidu tegevjuht: “Põllumajanduses on naisjuhtide roll üha enam esile kerkimas. Meie loodav klubi annab maapiirkonna naisliidritele võimaluse kohtuda, õppida ja kasvada koos, luues tugeva ühenduse, mis toetab nende ambitsioone ja aitab kaasa kogu sektori arengule. See on kindlasti samm edasi naisliidrite võimestamisel ja põllumajandussektori tuleviku kujundamisel.”

Eesti Maanaiste Innovatsiooni Klubi ootab põllu- ja metsandussektori naisliidreid liituma, et üheskoos panustada klubi tegevusse, edendades sellega nii isiklikku arengut kui ka muutust ühiskonnas.  Liitumistaotluse saab esitada SIIN (https://www.surveymonkey.com/r/Z2PKYJT)

Lisainfo:

Kaja Piirfeldt
Tel. +372 5665 7952
E-post: kajapiirfeldt@gmail.com

Kerli Ats
Tel. 372 5647 5660
kerli@taluliit.ee

Recommended Posts