Põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet
Pressiteade
19. juuni 2023

 

Pindala- ja maaelu arengu loomapõhiseid toetusi taotleb 13 367 klienti

 15. juunil lõppes PRIAs pindala- ja maaelu arengu loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Esialgsetel andmetel esitas taotluse 13 367 põllumajandustootjat ning taotlusalust pinda on taas kokku ligi miljon hektarit.

PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trell ütleb: „Käesolev aasta tõi kaasa palju uusi toetusi, aga taotlejate, nõustajate ja PRIA töötajate koostöös said taotlused esitatud. Aitäh kõigile! Järgmine suur koostöö PRIA ja taotlejate vahel on seotud pinnaseire rakendamisega. Muuhulgas hõlmab see endas ka PRIA esimese fotoäpi Iva kasutamist, mis hakkab tööle juuli keskel. Täpsema info Iva kohta avaldame juulis PRIA kodulehel.“

Käesoleval aastal sai taotleda üle 20 erineva toetuse. Pindala- ja maaelu arengu loomapõhiste toetuste maksmiseks on eelarves ette nähtud üle 208 miljoni euro.

Kõige rohkem taotlejaid on Võrumaalt, kus taotluse esitas 1551 taotlejat, järgnesid Pärnumaa ja Tartumaa, kus taotlejaid on vastavalt 1493 ja 1284.

Põhisissetuleku toetust taotleb kokku 13 145 põllupidajat 982 998 hektarile. Tabelis on toodud põhisissetuleku toetuse taotluste ja taotletud pindala jagunemine maakondade lõikes:

 

Maakond Taotlejate arv Taotletud pindala

(hektarites)

HARJUMAA 1234 73 346
HIIUMAA 300 16 489
IDA-VIRUMAA 439 31 197
JÕGEVAMAA 632 68 567
JÄRVAMAA 638 80 318
LÄÄNEMAA 449 38 293
LÄÄNE-VIRUMAA 887 107 160
PÕLVAMAA 673 45 064
PÄRNUMAA 1471 103 572
RAPLAMAA 832 64 739
SAAREMAA 1048 63 458
TARTUMAA 1261 101 423
VALGAMAA 787 39 950
VILJANDIMAA 950 88 001
VÕRUMAA 1544 61 423
KOKKU 13 145 982 998

Strateegiakava 2023–2027 otsetoetustest taotleb keskkonnasõbraliku majandamise toetust 2259 taotlejat üle 620 000 hektarile, mahepõllumajandusliku taimekasvatuse toetust 1791 taotlejat üle 210 000 hektarile. Tera- ja kaunvilja kasvatamise otsetoetust taotleb 3016 taotlejat ligi 370 000 hektarile.

Pindala- ja maaelu arengu loomapõhiste toetuste taotluste esitamise statistikaga on täpsemalt võimalik tutvuda PRIA kodulehe toetuste statistika leheküljel (graafik „Pindala- ja maaelu arengu loomapõhiste toetuste taotlemine 2023. aastal“).

Toetuste määramise otsused kinnitatakse vastavalt määrustes kehtestatud kuupäevadele: põhisissetuleku, ümberjaotatava ja noore põllumajandustootja toetuse ning tera- ja kaunvilja kasvatamise ning puu- ja köögivilja ning marjakultuuride kasvatamise otsetoetuse puhul hiljemalt 10. detsembril 2023; keskkonnasõbraliku majandamise, mahepõllumajandusliku taimekasvatuse, ökoalade, ökosüsteemiteenuste säilitamise ja mesilaste korjeala toetuse puhul hiljemalt 10. veebruaril 2024; seemnekartuli kasvatamise otsetoetuse osas hiljemalt 10. juunil 2024. Eesti maaelu arengukava ja strateegiakava maaelu arengu toetuste otsused kinnitatakse hiljemalt 10. veebruaril 2024. Üldjuhul makstakse toetus välja 5 tööpäeva jooksul alates toetuse määramise otsuse kinnitamisest, kuid hiljemalt 30. juunil 2024.

Recommended Posts