Regionaal- ja Põllumajandusministeerium
PRESSITEADE
13.03.2024

Maaelu Teadmuskeskuse direktorina jätkab Andre Veskioja

Veskioja järgmise viie aasta põhifookuses on põllumajandussektori innovatsiooni ja konkurentsivõime toetamine Maaelu Teadmuskeskuses välja töötatud praktiliste lahenduste kaudu.

2019. aastal ühe Maaelu Teadmuskeskuse eelkäija, Eesti Taimekasvatuse Instituudi direktorina alustanud Veskioja on oma tööga edukalt toime tulnud.Tema ametiaega jäi kahe põllumajanduse jaoks olulise asutuse, Eesti Taimekasvatuse Instituudi ja Põllumajandusuuringute Keskuse ühinemine Maaelu Teadmuskeskuseks.

„Seni seatud eesmärgid on Andre juhtimisel saavutatud. Keskus on terviklik ja panustab rahvusvahelisse koostöösse, aga mis kõige olulisem, koostöössenii põllumajandussektoriga kui ka Eesti ülikoolidega. Seda oleme tahtnud ja seda on ta ka suutnud teha. Andre käe all on asutuse arengut selgelt näha ja selle maine on ettevõtjate silmis märgatavalt tõusnud,“ kommenteeris regionaalminister Madis Kallas Veskioja jätkamise tagamaid.

Veskiojal on järgmise viie aasta katsumustest ja võimalustest juba selge ettekujutus olemas. „Tänan mulle usaldatud võimaluse eest jätkata Eestipõllumajanduse arengusse panustamist! Maaelu Teadmuskeskusel on Eesti põllumajanduse edukuses ja elujõus kanda oluline roll. Järgmise viie aasta prioriteet on see, kuidas praktiliste lahendustega toetada sektori konkurentsivõimet ja ergutada innovatsiooni,“ rääkis METKi direktorina jätkav Andre Veskioja.

Andre Veskioja peab üheks oma senise aja suuremaks saavutuseks uute inimeste toomist asutusse Tema ametiajal on värvatud ennast mujal tõestanudtippspetsialiste ja toetatud nooremteadurite tulekut METKi, et nad seoksid enda doktorikraadi tööga keskuses. Järelkasv on tema hinnangul oluline, et METK saaks olla ka tulevikus heaks partneriks põllumajandussektorile ja riigile.

Andre Veskioja uus ametiaeg algab 2. mail 2024. Tööleping sõlmiti viieks aastaks.

Recommended Posts