Maaeluministeerium
PRESSITEADE
13.06.2022

Loomade heaolu toetuse taotlemiseks muudetakse karjatamisperiood paindlikumaks


Tänavune hiline kevad on mitmes piirkonnas olnud loomade karjatamiseks ebasoodne. Seetõttu on loomakasvatajad ja põllumajandustootjate esindajad pöördunud Maaeluministeeriumi poole sooviga karjatamisperioodi algust edasi lükata. Sellest tingituna algatas Maaeluministeerium määruse nr 84 „Perioodi 2023–2027 loomade heaolu toetus“ muutmise, mille kohaselt võib karjatamisega alustada maikuu jooksul.

Põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Madis Pärtel: „Koostöös agrometeoroloogide, rohumaateadlaste ja ka praktikutega otsustasime muuta loomade heaolu toetuse nõuded paindlikumaks. Muudatuste kohaselt võib karjatamisperiood alata 2. mai asemel maikuu jooksul sõltuvalt sellest, millised on ilmastikuolud ja taimiku areng. Karjatamisperioodi pikkus ei muutu, st karjatama peab loomi neli järjestikust kuud; see tähendab, et karjatamisperioodi lõpp sõltub karjatamisperioodi alguskuupäevast.“

Määruses muudetakse ka loomade pidamisperioodi. „Veiseid ja hobuseid, kelle karjatamise eest saab toetust taotleda, peab taotleja oma karjas pidama vähemalt 2. maist 30. septembrini,“ lisas Pärtel.

Lisaks tehakse määruses muudatus, mille kohaselt loetakse veis karjatamise nõude täitmisel sellesse vanuserühma kuuluvaks, kuhu ta kuulus 2. mai seisuga. Näiteks, kui vasikas saab karjatamisperioodil vanemaks kui 6 kuud, ei pea teda karjamaal teise vasikaga asendama, vaid loom loetakse jätkuvalt vasikate vanuserühma kuuluvaks. Toetuse taotleja peab karjatama karjatamisperioodil samas koguseid veiseid, mis ta oli märkinud toetuse taotlusesse.

Loomade heaolu toetuse eesmärk on tõsta loomade heaolu ja toetada põllumajandustootjaid, kes täidavad loomade pidamisel rangemaid nõudeid ning parandavad sellega loomade heaolu ja tervist. Toetus aitab suurendada karjatatavate loomade hulka ja seeläbi parandada ka rohumaade elurikkust. Toetust saab taotleda PRIAst kuni 15. juunini.

Recommended Posts