Põllumajandus- ja Toiduamet
PRESSITEADE
10.03.2023

 

Loomade äravõtmine peab toimuma vastavalt õiguslikule raamile

Põllumajandus- ja Toiduametil on õigus omanikult loomi ära võtta. Loomade võõrandamine peab aga toimuma kehtiva õiguse alusel. Selliste nn loomavabrikute mitte tekkimise eest vastutame eelkõige meie kodanikena.

Viimasel ajal on meedias järjest rohkem avaldatud häirivaid kaadreid loomadest, kelle pidamistingimused ei ole väga head ning viidatud, et sellised loomad tuleb oma pidamiskohast koheselt ja ükskõik mis meetoditega ära viia. Põllumajandus- ja Toiduameti peadirektori asetäitja Hele-Mai Viitmann mõistab loomasõprade emotsionaalset hinnangut, kuid amet ei saa oma tööd teostada emotsiooni ajel, vaid uurimise käigus kogutud tõenditele tuginedes. „Loomade omanikult ära võtmine on äärmuslik meede, mida rakendatakse siis, kui muid võimalusi enam ei ole. Enne, kui loom võõrandatakse, antakse omanikule võimalus olukorda parandada. Seda muidugi juhul, kui pole vahetut ohtu looma elule või tervisele,“ selgitas Viitmann.

Kehtiva õiguse kohaselt on õigus loomi kontrollida, loomaomanikule ettekirjutusi teha ja loomi võõrandada vaid Põllumajandus- ja Toiduametil, milles meile osutavad tänuväärset abi mitmed loomakaitseorganisatsioonid.

Menetlusse sekkumine võib aga lõppeda tahtmatute tagajärgedega nii loomade kui vabatahtlike suhtes. Naistepäeval viidi loomaomaniku juurest ära kassid, kelle osas amet samal ajal menetlust teostas. „Põllumajandus- ja Toiduamet kontrollis loomapidajat koostöös erinevate asutuste ja loomakaitseorganisatsiooni esindajaga. Kontrolli järgselt tehti loomaomanikule ettekirjutus, mille täitmise tähtaeg on täna, 10.03.23. Teise loomakaitseorganisatsiooni sekkumine menetlusse enne ettekirjutuse tähtaja saabumist on arusaamatu,“ kirjeldas Viitmann.

Antud juhul ei saa haldusmenetlust jätkata, sest loomi enam pidamiskohas pole. Viitmann rõhutas veel, et eraisikute poolt äraviidud loomade võõrandamise dokumentide vormistamine tagantjärgi ei ole Põllumajandus- ja Toiduameti poolt võimalik.

Loomade pidamisele loomapidamiskohas ei ole piiranguid. Siiski peab olema tagatud igale loomale piisavalt ruumi, süüa ja juua ning kasside pidamisel on oluline ka piisav arv liivakaste ning nende puhastamine ja võimalus loomuomaste tegevustega tegeleda. Samuti peavad loomad olema vaktsineeritud.

Igaüks meist saab nn vabrikute tekkimist vähendada. Kui looma üleandmine ei toimu kodustes tingimustes, siis on see selge ohumärk. Enne ostu tutvu kindlasti kasvatajaga ning looma kasvukeskkonnaga.

Amet juhib tähelepanu, et vihjeid olukorrast, kus tundub, et loomapidamisega ei ole kõik korras tuleb esitada otse ametile vihje@pta.agri.ee.

Recommended Posts