Maaeluministeerium
PRESSITEADE
28.03.2023

 

Kruuse: Toidujulgeolek on riigi ja toidusektori südameasi

 Maaeluministeerium esitas eelnõude infosüsteemis kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks ministri määruse „Erakorraline toetus toidujulgeoleku tagamiseks ja põllumajanduse konkurentsivõime säilitamiseks” eelnõu.

Toetuse eesmärk on leevendada energiakandjate ja teiste tootmissisendite hinnatõusu mõju põllumajandustootjate ja toiduainetööstuste konkurentsivõimele ja seeläbi tugevdada toidujulgeolekut. „Eelkõige on sisendite hinnatõusu mõjutanud energiakandjate hinnatõus, samuti ebakindlus turgudel tingituna sõjast Ukrainas. Teame, millised raskused toidusektori ees seetõttu seisavad. Kinnitan, et ka meie jaoks on nende ületamine väga oluline. Selleks hüvitame osaliselt sektori suurenenud kulud. Toidujulgeolek on meie kõigi südameasi,“ ütles maaeluminister Urmas Kruuse.

Toetus on suunatud põllumajandustootjatele, kes tegelevad sea- või linnulihakasvatusega, munatootmisega, kartuli-, puu- või köögiviljakasvatusega või katmikaiandusega ning toiduainetööstustele. „Maaeluministeerium analüüsis valdkonniti, kuhu raha suunata, et kodumaise toidutootmise konkurentsivõimet säilitada. Esialgse kava vaatasime üle koos sektorite esindajatega. Seejärel kogusime tagasisidet ja tegime selle põhjal täiendusi,“ ütles minister Kruuse.

Toidujulgeolekut ja toidusektori konkurentsivõimet toetatakse ligi 10 miljoni euroga. Eelnõus on kirjas toetuse andmise täpsemad tingimused ja taotlemise kord. Eelnõu on kooskõlastamisele esitatud kiireloomulisena, seletuskirjaga saab tutvuda eelnõude infosüsteemis.

Recommended Posts