Maaeluministeerium
PRESSITEADE
29.03.2023

 

Kalandussektor saab eelmise aasta kõrgete elektrihindade hüvituseks ligi 5 miljonit eurot

Vesiviljelusega või kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegelevad ettevõtted saavad taotleda kallinenud elektri tõttu tekkinud lisakulu hüvitamist.

Maaeluminister Urmas Kruuse selgitab, et erakorralise toetuse eesmärk on leevendada Venemaa Föderatsiooni sõjalisest agressioonist Ukraina vastu tingitud negatiivseid mõjusid kalanduses. Muutunud julgeolekuolukord on tekitanud geopoliitilise olukorra, kus Euroopas on järsult kasvanud energiakandjate hind. „Kindlasti peab säilima kalandusega tegelevate ettevõtjate konkurentsivõime, sest ka nemad on osa meie riigi toiduvarustuskindlusest,“ põhjendas maaeluminister lisakulude hüvitamist.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) kodulehelt saavad alates 29. märtsist kuni 5. aprillini taotleda toetust vesiviljelusega või kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegelevad ettevõtjad. Hüvitatakse 1. märtsist kuni 31. detsembrini 2022. aastal nimetatud tegevuseks ostetud elektri hinna tõusust tekkinud lisakulu.

Lisakulu hüvitis iga tarbitud elektri megavatt-tunni kohta on 82,55 eurot. Ettevõtjatele elektrihinna lisakulu kompenseerimise eelarve on ligi 5 miljonit eurot ning ühe taotleja kohta hüvitatakse kuni 200 000 eurot. Erakorralist toetust kalandussektorile antakse „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava (EMKF) 2014‒2020“ kaudu, sellest 75 protsenti makstakse fondi eelarvest ning 25 protsenti Eesti Vabariigi eelarvest.

Täpsem teave erakorralise toetuse taotlemise kohta on avaldatud PRIA kodulehelwww.pria.ee.

Recommended Posts