Põllumajandus- ja Toiduamet
PRESSITEADE
15.09.2021

 

Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) jätkab kanamunade märgistuse kontrollimist jaemüügiettevõtetes, keskendudes iseäranis kolmandatest riikidest imporditud munapakendite märgistuse nõuetekohasele täitmisele. Sellega tahame tagada kõigi turuosaliste võrdse kohtlemise ja ära hoida tarbijate eksitamise.

Põllumajandus- ja Toiduameti kalapüügi- ja turukorralduse osakonna juhataja Kaija Uuskam paneb kaupmeestele südamele, et kolmandatest riikidest imporditud munade müügipakenditele peab olema selgesti eristatavas ja kergesti loetavas kirjas märgitud päritoluriik ning teave „tootmisviis ei vasta EÜ normidele“. Viimane juhul, kui munade tootmisviis ei ole loomade heaolunõudeid silmas pidades Euroopa Liidus (EL) kehtivate nõuetega võrdväärsel tasemel.

PTA-le on tulnud vihjeid ja üks teabenõue Ukraina päritolu kanamunade turustamise kohta erinevates kaubanduskettides, probleemiks eksitava märgistusega müügipakendid. „Kanade pidamisviisile viitavaid täpsustavaid tähiseid/sõnu tohib märkida munadele/pakendile juhul, kui on täidetud tootmissüsteemide miinimumnõuded eri tootmisviiside puhul,“ räägib Uuskam.

Kontrollide käigus selgitas amet märgistusnõudeid ja rõhutas vajadust nendest kinni pidada. Kettide esindajad kinnitasid, et neile imporditud mune tarnivale, EL-is registreeritud ettevõttele on märgistusnõuetele mittevastavusest teada antud.

„Seni, kuni kolmandatest riikidest imporditud munadel on peal märgistused, mis viitavad kõrgematele lindude heaolustandarditele, konkureerivad nad kõrgemas klassis olevate munadega ning seavad märksa madalama hinna tõttu EL-i nõuetele vastavad munade tootjad ebavõrdsesse konkurentsi,“ selgitab Uuskam. „Lisaks saab petetud tarbija, kes eelistab osta kallimat muna kindla teadmisega, et need pärinevad farmist, kus on kanadele loodud kõrgema taseme heaolutingimused ja mille munadele omistatakse kõrgemad kvaliteedinäitajad.“

Munade märgistuse kohta saab lähemalt lugeda siit.

Recommended Posts