Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Pressiteade
1.detsember 2020

 

Käesoleval aastal sai PRIAst uue toetusena taotleda jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetust. Toetus määrati 137 taotleja 158 käitlemiskohale kokku summas 1 905 523 eurot.

 

Taotlusvoor toimus 22. juulist 12. augustini ja toetuse eelarve on kokku 2 miljonit eurot.

PRIA on toetuse määramise otsuseid teinud jooksvalt alates oktoobri teisest poolest ning esimesed toetuse saajad on juba esitanud PRIAle ka maksetaotluseid toetuse väljamaksmiseks.

PRIA arengutoetuste osakonna menetlusbüroo juhtivspetsialist Bella Štenov ütleb: „Tegu on uue toetuse meetmega, mida PRIAs ei ole varem menetletud. Kütitud uluki käitlemisel peavad jahimehed käitlemiskohtades rakendama kindlaksmääratud hügieenitingimusi ning bioohutuse ja -turvalisuse meetmeid. Toetus aitabki jahiseltsidel investeerida nõuetekohaste käitlemiskohtade väljaehitamisse ja käitlemiseks vajalike seadmete ostmisesse.“

Maakonniti on kõige enam käitlemiskohti, millele toetus määrati, Pärnumaal (19), järgnevad Tartumaa (17) ja Viljandimaa (16).

Toetuse jagunemine maakondade lõikes:

Toetust anti nii hoonete ja rajatiste ehitamiseks (sh toetatakse omanikujärelevalvet) kui ka käitlemisettevõttesse vajalike seadmete ostmiseks (näiteks telfrid, jahutusagregaadid, konteinerid jms).

PRIA kodulehelt leiate täpse info määratud toetuste kohta organisatsiooni tegevusmaakonna põhjal.

Toetust rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist ja Eesti riigieelarvest.

Recommended Posts