OSKA uuringu video

Kutsekoda avalikustas põllumajanduse ja toiduainetööstuse valdkonna OSKA uuringu video, milles räägib kaasa aasta noore ettevõtja tiitli saanu. 2017. aasta jooksul teostatud uuringu üks tähelepanekuid oli, et valdkonnas suureneb suurandmete ja andmeanalüüsi olulisus. Pakutakse, et otsuste tegemiseks andmete analüüsimine integreeritult muutub põllumajandusega tegelevale ettevõttele keeruliseks ja areneb väja põllumajandusandmete analüüsimise nõustamisteenus.

MAK teadmussiirde programm põllumajanduse suurandmete süsteemi kavandamiseks

Põllumajandusuuringute Keskus, Eesti Maaülikool, Eesti Taimekasvatuse Instituut, Tieto Estonia AS ja E-Agronom OÜ on ühendanud oma jõud programmis, mille eesmärgiks on välja selgitada, milline peaks olema elektroonilise põllumajanduse suurandmete süsteem. Programmi sisu ja ootuseid tutvustatakse 30. oktoobril konsulentide teabepäeval.

Kuigi erinevaid põllumajanduse jaoks põnevaid kosmoseprogramme on mitmeid, on andmejagamise osas on mõningaid muresid. Nende murede lahendamiseks on Copa-Cogeca koos sarnaselt mõtlevate partneritega koostanud „EL hea tava põllumajandusandmete jagamiseks“, mis sisaldab läbipaistvad põhimõtted usalduse tagamiseks.

Konsulent, näita ennast!

Nõustamisteenuste kasutajad hindavad konsulente positiivselt ja on nõustamisega rahul. Ettevõtjad, kes nõustamise ostu veel kaaluvad, soovivad konsulenti enne lähemat tutvust kaugemalt hinnata. Väljavõte uuringust: „Piirkondlikel koolitustel võiks päevakavas olla ka punktid, kus erinevate seotud valdkondade konsulendid ennast tutvustavad. Sealt tuleb esimene tõuge konsulendi valikul: kas ma usun, et konsulendil on mulle midagi lisaks õpetada ja kas ma tunnen, et selle inimesega tekib tööalane klapp.“

2018. aasta kevadel avaldatud Tallinna Ülikooli poolt läbi viidud nõustamisteenuste ja konsulentide uuring tuletas meelde nii varasemate uuringute tulemusi kui arutles praeguse nõustamissüsteemi korralduse üle.

·        Regulaarsed konsulentide teabepäevad

PMK maaelu võrgustikutöö osakond kavandab regulaarsete konsulentide teabepäevade traditsiooni taaselustamist. Esimene teabepäev toimub 30. oktoobril 2018 Sakus, PMK suures saalis (Teaduse 4/6, Saku, Harjumaa). Teabepäevale on oodatud nii konsulendid kui põllu- ja maamajanduse valdkonna nõustajad ning koolitajad. Teabepäeval tutvustatakse suuremat osa PMK tegevustest.
Registreerimine on avatud kuni 23. oktoobrini. Päevakava ja registreerumine SIIN

·        Koostööfestival „Õigel ajal õiges kohas“  ka konsulendile!

Tallinna Ülikoolis toimub 01.11.2018 Eesti ülikoolide ning teadus- ja arendusasutuste ühine koostööfestival “Õigel ajal õiges kohas“.   Festivali märksõnad on Inimene. Loovus. Masin. Eesti kõrgkoolide tippteadlased tutvustavad koostöö- ja arendusvõimalusi erinevatel teemadel – jutuks tulevad mh targa linna lahendused, kuidas saavutada konkurentsieelist ja küsida toodete eest kõrgemat hinda.
Lisaks teemadele on sündmuse korraldamise metoodika poolest oleks huvitav näha-kuulda 29 näidet liftikõne stiilis. Nt osa inimene ja loodus: Tootearendus, mis lisab toiduainetele nii väärtust kui hinda;  Nt osa inimene ja masin:  Targad tööriistad juhtimisotsusteks. Suurte andmemassiivide töötlus.

Konverentsid
 Infopäevad – koolitused – esitluspäevad

Recommended Posts