Maaeluministeerium
Pressiteade
25.03.2021

 

Viimasel Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu istungil kujunesid põhiteemadeks arutelud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspliitika (ÜPP) reformipaketi üle, mis jätkuvad nädala lõpuni ja ilmselt ka järgnevatel nõukogu istungitel.

„Kõige keerulisem on leida sobivat tasakaalu liikmesriikide vahel, mille nimel tuleb veel tööd teha, aga hea meel on tunnistada, et istungisaalis oli juba tunda kokkuleppe tahet,“ vahendas kohtumisel osalenud maaeluminister Urmas Kruuse. „Üldise arusaama kohaselt eeldab kokkulepe kokku leppimist paketina kõikides ÜPP aspektides, olgu selleks siis uus toetuste jaotusmehhanism või eesmärkide hindamismehhanism ning neid aspekte on ju veelgi. Üksmeelel oldi ka selles, et läbirääkimistega liialt viivitada ei tohi ning uute reeglite osas on ootavad selgust nii tootjad kui ka ametiasutused,” lisas Kruuse.

22.‒23. märtsini toimunud istungil arutati liidu ühise põllumajanduspoliitika reformi kõrval ka fütosanitaarmeetmeid, mis  kaitsevad põllumajandust seda ohustavate taimekahjurite eest ning bioloogiliste tõrjevahendite kasutamist taimekahjustajate vastu.

Istungil osalesid Eesti poolt maaeluminister Urmas Kruuse ja välissuhete ja eurokoordinatsiooni osakonna juhataja Peeter Seestrand.

Recommended Posts