Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Pressiteade
5. aprill 2021

 

Ettevõtjad taotlevad maamajanduse mitmekesistamiseks ligi 31 miljonit eurot toetust

31. märtsil lõppes maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetusetaotlusvoor. Esialgsetel andmetel taotleb 503 ettevõtjat kokku 30 965 065 eurot toetust. 

Kokku laekus põllumajandusettevõtetelt 143 taotlust 8 576 460 euro saamiseks, mittepõllumajandusettevõtetelt 360 taotlust 22 388 605 euro saamiseks.

„Erinevalt varasematest voorudest on käesolevas taotlusvoorus toetatav ka mittestatsionaarsete masinate ja seadmete soetamine. See loob toetuse saajatele paindlikumad võimalused teenuste osutamisel. Paljud on seda võimalust kasutanud, seetõttu on ka voorus esitatud taotluste hulk tavapärasest suurem,“ ütleb PRIA arengutoetuste osakonna teenuste juht Kristel Võsu.

Ettevõtjatel oli võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada ja arendada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist ning läbi selle luua maapiirkondades eeldused uute töökohtade tekkeks.

Käesolevaks, viiendaks taotlusvooruks, on eraldatud 14 miljonit eurot, millest põllumajandusettevõtjatele on mõeldud 5,6 miljonit eurot ja mittepõllumajanduslikele ettevõtjatele 8,4 miljonit eurot. Kuna toetusesoove on eelarvest rohkem, otsustatakse toetuste määramine nõuetekohaste taotluste paremusjärjestuse alusel. Taotlusi hinnatakse määruses sätestatudhindamiskriteeriumide põhjal.

Otsused kinnitab PRIA hiljemalt 12. juuliks 2021, projektide elluviimisega võivad ettevõtjad alustada taotluse esitamise päevale järgneval päeval.

Recommended Posts