Põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet
Pressiteade
13. juuli 2023

 

Erakorralise toetuse taotluse esitas 554 põllumajandustoodete esmatootmisega tegelevat ettevõtjat

11. juulil lõppes PRIAs toidujulgeoleku tagamiseks ja põllumajanduse konkurentsivõime säilitamiseks loodud erakorralise toetuse taotluste vastuvõtt põllumajandustoodete esmatootjatele. Taotluse esitas kokku 554 ettevõtjat.

Kõige rohkem taotlejaid oli Tartumaalt (112), järgnesid Viljandimaa (75) ja Põlva- ning Võrumaa (mõlemas 45). Taotlejate arvu maakondade lõikes näete järgnevalt kaardilt.

Seakasvatuse valdkonnas esitati 49 taotlust, linnukasvatuses 83 taotlust, kartuli-, köögivilja-, puuvilja-, marja- ja maasikakasvatuse eest avamaal küsib toetust 433 taotlejat ning köögivilja-, köögivilja- ja maitsetaime-, maasika- ning lillekasvatuse eest köetavas kasvuhoones 20 taotlejat. Kuna taotleja võis toetust taotleda mitmest valdkonnast, siis erineb erakorralise toetuse saajate koguarv valdkondade summaarsest toetusesaajate arvust.

Käesoleva taotlusvooru eelarve on 4,9 miljonit eurot ja seda rahastatakse Eesti riigieelarvest riigiabina.

PRIA teeb toetuse määramise otsused selliselt, et toetuse saaks toetuse saajale välja maksta hiljemalt 31. detsembril 2023, kuid mitte enne, kui Euroopa Komisjon on teinud riigiabi teatise kohta lubava otsuse.

 

Recommended Posts