Maaeluministri määruse „Põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli turustamiseks lubatud kogused 2022. aastaks” eelnõu

Sissejuhatus:

  • Maaeluministri määruse „Põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli turustamiseks lubatud kogused 2022. aastaks” eelnõu on välja töötatud taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse (edaspidi TPSKS) § 1062 lõike 6 alusel.
  • Määrusega kehtestatakse sordilehte võetud põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli turustamiseks lubatud kogused 2022. aastaks statistiliste andmete alusel, lähtudes TPSKSi § 1062 lõigetes 2–5 sätestatud nõuetest, sealhulgas põllumajandusmaa hektari kohta  arvestatud keskmisest külvinormist.
  • Põllukultuuride hulka kuuluvad peet ja seemnekartul ning teravilja-, sööda-, õli- ja kiukultuurid. Turustamiseks lubatud koguste arvutamise aluseks on TPSKSi § 1062 lõigetes 2–4 sätestatud nõuded.
  • Kogused kehtestatakse igaks kalendriaastaks, arvestades turustamise aastale vahetult eelnenud kalendriaasta jooksul päritolupiirkonnas (Eestis) külvatud sama taimeliigi seemne või seemnekartuli kogust.
  • Määrus jõustub 1. jaanuaril 2022. a.

Määruse eelnõu: EN_GRkogus_2022_5_
Määruse seletuskiri: SK_GRkogus_2022_20_