8. juunil kohtusid maa- ja rannarahva esindajad peaminister Kaja Kallasega.

Kohtumisel rõhutasid esindusorganisatsioonide esindajad, et oluline on näha ja väärtustada Eesti maainimese panust osana loodushoiust. Rõhutati, et täna fookuses olev rohepööre ja sellega kaasnev avalik arutelu on tugevalt kreenis näilise loodushoiu poole ning seetõttu on asutud väga ühekülgselt probleeme lahendama. Tegelikkuses on oluline, et taburet seisaks kolmel jala – keskkonna hoiu kõrval on olulised ka sotsiaalmajanduslikud aspektid.  Maainimesed tahavad olla kaasatud otsustusprotsessidesse, mis neid ja nende tegevusvaldkondi otseselt puudutavad.

Oluline on meeles pidada, et maa- ja rannarahvas on traditsiooniliselt elanud ja elab ka praegu looduse keskel ja on juba oma olemuselt loodushoidja rahvas. Meie, maainimesi esindavad organisatsioonid, soovime, et maainimese väärtus oma elupiirkonna arendaja ja hoidjana oleks taas teadvustatud ja nende muredele pööratud vajalik tähelepanu.

Kohtumine peaminister Kaja Kallasega toimus konstruktiivses dialoogis ja andis lootust, et maainimene ja tema mured ei jää tähelepanuta.

Kohtumisel osalesid Eestimaa Talupidajate Keskliidu juhataja Kerli Ats, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus, Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees Ando Eelmaa, Liivi Lahe Kalanduskogu tegevjuht Esta Tamm, Eesti Jahimeeste Seltsi president Margus Puust.

Recommended Posts