20
Jan

Kesk-Euroopas levib linnugripp

Veterinaar- ja Toiduamet PRESSITEADE 17.01.2020 Kesk-Euroopas levib linnugripp  Väga nakkav lindude gripp H5N8 on lisaks Poolale tuvastatud ka Ungaris, Slovakkias ja Rumeenias Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) loomatervise ja -heaoluosakonna juhataja Hele-Mai Sammeli sõnul taudi Eesti lähiümbruses veel tuvastatud pole, kuid kindlasti ei tohi valvsust kaotada. „Hetkel näeme, et gripi kolded, mis on tuvastatud, asuvad Kesk-Euroopas. Kui aga linnugripi levikut ei …

Loe lisa...
16
Jan

Eesti tunnistab kehtetuks tiaklopriidi sisaldavate taimekaitsevahendite load

PÕLLUMAJANDUSAMET PRESSITEADE 16.01.2020 Eesti tunnistab kehtetuks tiaklopriidi sisaldavate taimekaitsevahendite load Toodete Proteus OD ja Biscaya lubade kehtivus lõppeb 3. augustil 2020, kuna toimeaine tiaklopriidi heakskiidu perioodi Euroopa Komisjon ei pikendanud. Euroopa Liidus hinnatakse toimeaineid teaduspõhise lähenemise põhimõttel ning peamisteks märksõnadeks on tervise- ja keskkonnaohutus. Uutele uuringutulemustele tuginedes on tiaklopriidi keelustamise põhjuseks kõrge risk inimese ja loomade tervisele. Tiaklopriid liigitub reproduktiivtoksiliseks …

Loe lisa...
15
Jan

PRIA alustas keskkonnatoetuste maksmist

PRIA alustas keskkonnatoetuste maksmist 588 loomapidajani jõuab ligi 0,7 miljonit eurot maaelu arengukava toetust ohustatud tõugu loomade kasvatamise eest. Kuu aja jooksul tahab PRIA loomapidajatele, põllumeestele ja poollooduslike koosluste hooldajaile välja maksta kokku kümmekond liiki toetustena üle 60 mln euro. Maaelu arengukava põllumajanduslikud keskkonnatoetused, mahetoetus, loomade heaolu toetus aitavad põllumajandustootjatel majandada loodust ja keskkonda tavatootmisest vähem kahjustavalt. Kohalikku sorti taimede, …

Loe lisa...
9
Jan

Maaeluministeerium pikendab kahes toetusmeetmes investeeringute elluviimise tähtaega

Maaeluministeerium PRESSITEADE 09.01.2020 Maaeluministeerium pikendab kahes toetusmeetmes investeeringute elluviimise tähtaega Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile määruse eelnõu pikendamaks investeeringute elluviimise tähtaega mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuses ning põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetuses. „Eelnõu muudatus võimaldab tagada toetusvahendite parema ärakasutamise ja seeläbi toetuse eesmärkide täitmise,“ lausus maaeluminister Arvo Aller. „Toetuse saajate jaoks pikendatakse toetatavate tegevuste elluviimise tähtaega, mis …

Loe lisa...
9
Jan

Valitsus kinnitas Maaeluministeeriumi uueks kantsleriks Tiina Saroni

Maaeluministeerium PRESSITEADE 09.01.2020 Valitsus kinnitas Maaeluministeeriumi uueks kantsleriks Tiina Saroni Valitsus kiitis täna heaks maaeluministri ettepaneku nimetada ministeeriumi uueks kantsleriks senine Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Tiina Saron. „Mul on hea meel, et Maaeluministeeriumi juhtkond saab taas jätkata tööd täies koosseisus. Uuel kantsleril Tiina Saronil on sobilik haridus ja suurepärane valdkonnatundmine, ta on olnud pikka aega lüliks ministeeriumi ja tootjate vahelises koostöövõrgustikus. …

Loe lisa...
7
Jan

Põllumajandusametil valmis uus väetiste valdkonna e-teenus

PÕLLUMAJANDUSAMET PRESSITEADE 07.01.2020 Põllumajandusametil valmis uus väetiste valdkonna e-teenus 1.jaanuaril 2020 jõustus väetise- ja riigilõivuseaduse muudatus. Vastvalt sellele kogutakse riigilõivu üks kord aastas majandustegevusteate alusel väetiseregistrisse kantud väetise nõuetekohasuse järelevalvetoimingute eest. Iga-aastaste riigilõivude tasumiseks lisandus kliendiportaali uus e-teenus. Väetiste registreerimisel ja järelevalve eest tasutav riigilõiv sõltub turustatava pakendi suurusest. Registreeritud väetise edasiseks registris hoidmiseks tuleb 10. jaanuariks 2020 tasuda selle väetise nõuetekohasuse …

Loe lisa...
6
Jan

Poolas registreeriti juba teine linnugripi juhtum

Veterinaar- ja Toiduamet PRESSITEADE 06.01.2020 Poolas registreeriti juba teine linnugripi juhtum Lääne-Poolas tuvastati kõrge patogeensusega linnugripp H5N8. Haiguspuhang leidis aset farmis, kus peetakse 36 000 munakana. Eelmise aasta lõpus diagnoositi Poola idaosas linnugripp H5N8 kolmes kodulinnu farmis, milles oli kokku umbes 40 000 kalkunit ning sama piirkonna ühes farmis, kus peetakse umbes 13 000 pärlkana. Haiguspuhangu tõrjumiseks on võetud kasutusele vajalikud meetmed …

Loe lisa...
6
Jan

Erametsanduse toetuste infopäevad

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldab Maaeluministeeriumi tellimusel ja koostöös SA Erametsakeskusega Erametsanduse toetuste infopäevad 21. jaanuar TALLINNAS – Teaduspargi Tehnopol Mustamäe konverentsikeskuse saalis SATURN (Teaduspargi 6/1, TALLINN); 23. jaanuar TARTUS – EMÜ Metsamaja ringauditooriumis 1A5 (F.R. Kreutzwaldi 5, Tartu); 28. jaanuar PÄRNUS – Pärnu Kutsehariduskeskuse auditooriumis B303 (Niidupargi 12, Pärnu). Infopäevad on suunatud erametsaomanikele ja metsaühistute eestvedajatele/tugiisikutele, metsanduse konsulentidele ning asjaomastele ametnikele ja töötajatele. Räägitakse nii investeeringutoetusest metsaala arengusse ja …

Loe lisa...