Pressiteade
26.07.2018
Veterinaar- ja Toiduamet

VTA: Sigade Aafrika katku oht ei ole meie metsadest kadunud

Veterinaar- ja Toiduamet tuletab meelde, et käes on sigade Aafrika katku kõrghooaeg ning selleks, et katk ei leviks metsast farmi tuleb meist igaühel järgida bioohutusreegleid.

Eestis on sigade Aafrika katku sel aastal diagnoositud metssigadel. Juuli keskpaiga seisuga on kokku uuritud 3296 metssiga, kellest 228 looma olid viirusega nakatunud. Katku leiud pärinevad peamiselt Lääne- ja Loode Eestist ning Saaremaalt, viimaste nädalate jooksul on aktiivset viirust leitud Harjumaalt ja Põlvamaalt.

Veterinaar- ja Toiduamet kontrollib, kas seapidajad rakendavad piisaval määral bioohutusmeetmeid, et taudi farmist eemale hoida. Siiski on seakatku levimise peamiseks riskiteguriks inimene ise oma tegevuse või tegevusetusega. Katk inimestele ohtu ei kujuta kuid nad võivad viirust edasi kanda. Seetõttu peavad metsas käivad marjulised, seenelised, jahimehed ja looduses liikujad olema hoolsad, sest viirus võib levida ka sõiduvahendite ning riiete ja jalanõude kaudu pikkade vahemaade taha. Seega tuleb pärast metsas viibimist pesta  korralikult käed, vahetada riided ja jalanõud ning vajadusel ka puhastada sõiduvahend. Endiselt ootab VTA teateid surnuna leitud metssigade kohta.

Tänavu Eestis kodusigadel sigade Aafrika katku diagnoositud pole. Poolas on sellel aastal diagnoositud 66, Leedus 36, Lätis 7 ning Rumeenias 438 SAK-i puhangut kodusigadel.

TAUST:

  • Üle Eesti kehtib sigade väljas pidamise keeld. Taudistunud aladel peab farmiomanik välistama metssigade ligipääsu kodusigadele ning kõigile vahenditele ja materjalidele, mis võivad sigadega kokku puutuda. Jahil käinud inimene ei tohi minna loomapidaja ettevõttesse ega vähemalt 48 tunni jooksul pärast jahti sigadega kokku puutuda.
  • Inimestele sigade Aafrika katk ohtu ei kujuta, kuid inimesed võivad viirust edasi kanda. Iga loomapidaja peab järgima kehtestatud bioohutuse nõudeid, et oma loomi taudi eest kaitsta.
  • Sealiha söömine on ohutu. Kogu Eestis turul olev liha on Veterinaar- ja Toiduameti järelevalve all ja kontrollitud.
  • Sigade Aafrika katku puudutav teave on koondatud veebilehele www.seakatk.ee ning küsimusi ja infot taudikahtlusega loomadest saab jätta VTA infotelefonil 605 4750.

Veterinaar- ja Toiduamet seisab tarbimisväärse toidu ja tervete loomade eest Eestis. Selleks teeb amet järjepidevat kontrolli nõuete täitmise üle kogu toidukäitlemise ahela ulatuses: loomakasvatusest, toidu tootmisest ja töötlemisest kuni toidu tarbijani jõudmiseni.

Recommended Posts