Põllumajandus- ja Toiduamet
PRESSITEADE
03.06.2021

 

Põllumajandus- ja Toiduamet korraldab 3. juunil Võrumaal Antsla vallas suu- ja sõrataudi õppuse.

Õppuse eesmärgiks on harjutada sündmuspaigal tööde juhtimist ja kiiret infovahetust ning välitöid taudi tõrjumiseks. Näiteks harjutatakse läbi taudipunkti lokaliseerimine, desopunkti ülesseadmine ja bioturvalisuse meetmete rakendamine, sh loomade kokku ajamine karjamaal nende hindamine ja loendamine. Õppuse läbimängul on peamine roll ameti Lõuna regiooni töötajatel. Õppuse käigus liiklust ümber ei suunata ning teesulge ei paigaldata.

Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) kriisijuht Heidi Käär tõi välja, et antud õppuse käigus saavad PTA töötajad harjutada läbi olulisi ülesandeid, et olla valmis erinevateks loomataudideks. „Läbi tehakse praktilised ülesanded ning harjutatakse omavahelist koostööd,“ selgitas Käär.

Selliste harjutuste läbiviimisel on väga oluline koostöö loomaomanikuga. „PTAl on hea meel, et Silver Visnapuu Alakonnu talu omanik võimaldas läbi viia õppuse oma farmis. Amet teeb enda poolt kõik, et kohalike elanike elurütm oleks täna võimalikult vähe häiritud,“ ütles Käär.

Taust:

Loomataud loetakse eriti ohtlikuks, kui see levib kiiresti loomapopulatsioonis, põhjustab ulatuslikku haigestumist ja suurt suremust ning sellega võib kaasneda suur majanduslik kahju. Ohtlik on ka selline loomataud, mis kujutab tõsist ohtu inimese elule ja tervisele. Eriti ohtlikud loomataudid on näiteks sigade Aafrika katk, suu- ja sõrataud ning lindude gripp.

Recommended Posts