Põllumajandus- ja Toiduamet
PRESSITEADE
24.05.2022

 

Eelmisel aastal võttis amet toidus esinevate erinevate saasteainete määramiseks 458 proovi ning toitu lisatavate lisaainete määramiseks 101 proovi.

Põllumajandus- ja Toiduameti toiduosakonna peaspetsialisti Kristi Kallipi sõnul analüüsib amet saaste- ja lisaaineid igal aastal. „Toidust uuritavate saasteainete sisalduse määramise eesmärgiks on kontrollida erinevate saasteainete esinemist toidus. Toidus kasutatavate lisaainete analüüsimise eesmärgiks on kontrollida, kas toidukäitleja kasutab neid nõuetekohaselt,“ selgitas Kallip.

Endiselt tekitavad saasteainetest enim probleeme akrüülamiidide ja polütsükliliste aromaatsete süsivesinike (PAH) piirnormiületused, mis tekivad toidu valmistamise käigus. „16-l juhul tuvastasime PAHide ületusi suitsutatud liha ja kalatoodetes, mis olid valmistatud põhiliselt eraelamus toidu valmistaja poolt,“ kirjeldas Kallip. Akrüülamiididele seatud normide ületusi tuvastati 19-l juhul. Enim rikkumisi tuvastati toitlustusasutustest võetud tarbimisvalmis friikartulite proovidest, leivatootetest ja ka imikutele ja väikelastele mõeldud teraviljapõhistest töödeldud toitudest.

Toitu lisatavatest lisaainetest tuvastati sulfititele kehtestatud piirnormi ületus ühest Türgi päritolu kuivatatud aprikoosi partiist. Lisaks tuvastati ühest „E-vaba“ märgistust kandvast viineri proovist säilitusvaba tootele lubatust kõrgem naatriumnitriti sisaldus. „Juba looduslikult esineb lihas väikeses koguses naatriumnitritit ning kuna analüüsimetoodika ei suuda eristada looduslikku lisatud naatriumnitritist on teadlaste poolt kinnitatud piir, millest alates võib järeldada, et tootesse on lisatud naatriumnitritit,“ lisas Kallip. Naatriumnitritit lisatakse lihatoodetesse bakterite kasvu pidurdamise ja roosa värvuse säilitamise eesmärgil.

Nõutele mittevastavuse avastamisel informeeris amet käitlejat, kes oli seejärel kohustatud, vastavalt rikkumisele, kas nõuetele mittevastavad tooted turult kõrvaldama, viima tootmisprotsessid nõuetele vastavaks või tootmise ajutiselt peatama.

„Saasteained toidus 2021“ aruanne on leitav siit ja „Toidu lisaainete seire loomses ja mitteloomses toidus 2021“ aruanne siit.

Taust

Toidu lisaained ehk E-ained on ained, mida lisatakse toidule kvaliteedi omaduste parandamiseks, näiteks säilivusaja pikendamiseks, värvi andmiseks või magustamiseks.

Saasteainete puhul on tegemist ainetega, mis satuvad toitu keskkonnast, põllumajandusliku tootmise tõttu või siis toidu tootmise käigus.

Recommended Posts