Põllumajandus- ja Toiduamet
PRESSITEADE
17.02.2021

 

Täna toimus vestlusring „Toiduohutus kas toidupäästmise vedur või pidur?“, kus arutati selle üle, kuivõrd teadvustatakse toiduohutust toidu annetamisel ja päästmisel.

Vestlusringi eesmärgiks oli teadvustada toidu annetamise ja päästmisega seonduvaid võimalusi ning kohustusi toiduohutuse vaates. Samuti luua dialoog erinevate osapooltega ning otsida lahendusi, kuidas üheskoos jõuda selleni, et tarbijani jõuaks alati ohutu toit. Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) toiduosakonna juhataja Kairi Ramjalg tõi välja, et PTA kui järelevalve asutus seisab hea selle eest, et tarbijani jõuaks ohutu toit. „Amet teostab kontrolle kõikide jaekaubandusettevõtete ja toidu käitlejate üle, kontrollides kehtivate nõuete täitmist. Siiski ei tohi aga unustada, et kõik need nõuded kehtivad ka toidu annetamisel ja päästmisel heategevusorganisatsioonidele,“ selgitas Ramjalg.

Uuringud on näidanud, et kõige suurem toidu raiskaja on täna tarbija, kuid väga palju toitu visatakse ära jaekauplustes. Mõned aastad tagasi Stockholmi Keskkonna Instituudi poolt tehtud uuringu tulemused näitavad, et aastas jääb Eesti jaekauplustes müümata ligikaudu 12 000 tonni toiduaineid ning maha kantud toiduainete rahaliseks väärtuseks hinnatakse ligikaudu 22 miljonit eurot aastas (2017. a, SEI uuring). Samas toob Sotsiaalministeeriumi 2019. aasta uuring välja, et Eestis elab absoluutses- ja suhtelises vaesuse üle 300 000 inimese.

Paljud kauplused kasutavad võimalust toit annetada, kuid siiski liigub osa tarbimiskõlbulikku toitu jäätmetesse. Siinkohal tuleb pildile toidu päästmine, kus toit jõuab inimeste toidulauale  prügikastist. Vestlusringis tõdeti, et nii ei tohiks toit jõuda tarbija või abivajajani. Oluline on meie kõigi mõttemalli muutumine. Tuleb osta vaid nii palju, kui ära jaksame süüa, samuti teadvustada, mida tähendab „kõlblik kuni“ ja „parim enne“. Kauplused ja vabatahtlikud saaksid teha rohkem koostööd ja tuleb toetada ning koolitada ka müüjaid.

Põllumajandus- ja Toiduamet on välja töötanud juhised toiduohutuse tagamiseks annetamisel, juhend on mõeldud kõigile, kes soovivad toitu annetada. Tegemist on hea abimehega, mis annab soovitused ja juhised tagamaks ohutu toidu jõudmise tarbijani.

Toiduohutus annetamise juhendiga on võimalik tutvuda siin.

Vestlusringis osalesid Maxima kvaliteedikontrolli üksuse juht Tiina Hiis ja Rimi kvaliteedijuht Algis Murumaa, Toidupanga juht Piet Boerefijn, PTA toiduosakonna juhataja Kairi Ramjalg ja Anna Hints, kes on Eesti Lood „Homme saabub paradiis“ idee autor ja režissöör.

Recommended Posts