Põllumajandus- ja Toiduamet
PRESSITEADE
22.10.2021

 

Eriti ohtlikku lindude grippi nakatumine tuvastati Tartu linnas, Kooli tänaval asuvas majapidamises, kus on hetkel kolm kodulindu. Linnupidamise kohale on seatud kitsendused, samuti on taudipunkti likvideerimiseni pidamiskohas seatud ranged nõudmised võimaliku nakkuse edasikandumise vältimiseks. Palume linnupidaja osas mõistmist ja ametile töörahu taudikolde likvideerimiskohas.

22.10 saabus ametile teade, et 21. oktoobril ühelt haigustunnustega kanalt võetud proov osutus positiivseks lindude gripile. „Laboratoorsel uuringul tuvastati eriti nakkava lindude gripi viiruse tüvi H5N8. Taudi tõttu hukatakse majapidamises olevad kolm lindu, sest haigusele puudub ravi ning see on ainus viis taudi levikut piirata,“ selgitasPõllumajandus- ja Toiduameti (PTA) peadirektori asetäitja Hele-Mai Sammel.

PTA korraldab linnupidamise ruumides täieliku puhastuse ja desinfektsiooni, pärast mida on teatud aja möödudes võimalik ruumid lindudega taasasustada. Hukatud lindude eest ei ole võimalik taotleda kompensatsiooni, kuna vaatamata korduvatele ametipoolsetele meeldetuletustele ei järgitud lindude pidamiseks kehtestatud nõudeid – linnud ja nende pidamise koht ei olnud Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) põllumajandusloomade registris registreeritud. „Tegemist on esmakordse linna juhtumiga. Selliste olukordade vältimiseks on oluline, et kohalikud omavalitsused aitaksid kaasa, et nende territooriumil tegutsevad loomapidajad registreeriksid oma loomad PRIA põllumajandusloomade registris,“ lisas Sammel.

Sammeli sõnul hoiab amet silma peal kõigil linnupidajatel, kes jäävad majapidamisest kuni kümne kilomeetri raadiusesse. „Palume neil linnupidajatel hoida oma linde kinnistes ruumides ning vältida kokkupuudet vee- ja metslindude või kõrvaliste isikutega. Juhul kui märkate lindudel haigustunnuseid teavitada sellest koheselt veterinaararsti,“ selgitas Sammel.

Kümne kilomeetri raadiusesse jäävatele linnupidamistele kehtestatakse piirangud. Piirangud puudutavad lindude kohta arvestuse pidamist, väljaspidamise keeldu, lindude liikumist farmist välja jne. Iga farmi hindab järelevalveametnik eraldi. Kõiki linnupidajaid, kes jäävad antud piirangutsooni teavitatakse personaalselt ja antakse konkreetsed käitumisjuhised.

Viiruse leviku pidurdamiseks peavad linnupidajad tagama, et kodulindudel poleks kokkupuuteid looduses vabalt elavate lindude ja neilt pärineva nakkusohtliku materjaliga. Selleks tuleb vajadusel kasutada võrku, katust vms eraldusvõimalusi ning linde tuleb sööta ja joota siseruumis või varikatuse all. Endiselt kehtib keeld tuua looduses vabalt elavaid linde kohtadesse, kus samal ajal peetakse kodulinde või teisi tehistingimustes peetavaid linde.

Linnugripi peamised sümptomid:
–    harja, lokutite ja näopiirkonna turse;
–    isutus, uimasus kõhulahtisus;
–    linnud hingeldavad ja hari ning lokuti muutuvad siniseks;
–    munatoodangu järsk langus.

Selleks, et kaitsta oma kodulinde:
–    väldi igasugust kokkupuudet metslindudega;
–    ära lase kõrvalisi isikuid oma lindude juurde;
–    enne lindude juurde minemist ja nende toitmist, pese käed ning vaheta riided ja jalanõud.
–    juhul kui märkad ebatavalist suremust, siis teavita sellest veterinaararsti.
–    välisriigist tohib linde ja haudemune tuua vaid veterinaarsertifikaadi alusel.

Mida teha kui leiate surnud linnu:
–     teavita hukkununa leitud veelindude (haned, luiged), hulganisti surnud metslindude või surnud röövlindude korjustest veebirakenduse https://linnugripp.ee/teata kaudu, kuhu saab jätta asukoha koordinaadid ja ka pildi, mis lihtsustab lindude leidmist. Teateid saab jätta ka helistades infotelefonil +372 605 4767.
–    Kodulinnu surmast teavita veterinaararsti, kellelt saad edasised suunised.

Lindude gripp kuulub eriti ohtlike loomataudide hulka ning põhjustab lindude massilist haigestumist ja suremust. Haiguse puhkemisel kehtestatakse karantiin, haiged ja haiguskahtlased linnud hukatakse ja hävitatakse. Seetõttu on eriti oluline, et kõik linnupidajad, kaasa arvatud hobilinnupidajad, järgivad bioturvalisuse meetmeid enda lindude kaitseks.

Operatiivset infot linnugripiga seonduva kohta leiab ameti veebilehelt https://pta.agri.ee/ ja ameti Facebook kontolt.

Recommended Posts