Maaeluministeerium
PRESSITEADE
07.06.2022

 

Riik suurendas maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetust

Alates augustist saavad ettevõtjad taotleda kuni 200 000 eurot investeeringutoetust maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamiseks.

„Kuna Eestis on palju mikroettevõtjaid, siis on väga tähtis neid toetada. Toetusega aitame ettevõtjatel investeerida kaasaegsetesse tehnoloogilistesse lahendustesse, mis parandavad ettevõtete konkurentsivõimet ja annavad võimaluse luua maale uusi töökohti,“ selgitas regionaalminister Madis Kallas investeeringutoetuse andmise põhjust.

Lisaks pikendatakse 2021. aasta taotlusvoorus toetust saanud projektide elluviimise tähtaega kuue kuu võrra. Pikendus kehtib ettevõtjatele, kes on viinud projekti mahust ellu vähemalt 50%. „Muudatus on abiks ettevõtjatele, kellel on projekt pooleli ja kes kriiside tõttu vajavad lisaaega projekti täideviimiseks,“ lisas regionaalminister. Mitmekesistamise toetust saab kasutada uute masinate ja seadmete ostmiseks ning tootmishoonete või teenindusruumide ehitamiseks.

Pilootprojektina pakub PRIA oma klientidele uue teenusena juhendamist, et aidata kliente mitmekesistamise toetuse taotluse esitamisel; seda nii enne taotluse esitamist kui ka taotluste vastuvõtuperioodi ajal. PRIA töötajatel on ülevaade kogu toetuse taotlemise protsessist ehk elukaarest. Selle väärtusliku teadmise põhjal saab ette näha võimalikke murekohti, millele juhendaja saab kliendi tähelepanu juhtida – koos saab üle vaadata taotlusel esitatavad andmed ning vajalikud dokumendid.

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetust saab üks ettevõte taotleda kuni 200 000 eurot. Toetuse määr on kuni 50% projekti maksumusest. Taotlusi saab esitada e-PRIA keskkonnas alates augustist.

Regionaalminister Madis Kallas allkirjastas määruse „Põllumajandusministri ja maaeluministri määruste muutmine seoses maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetusega“.

Recommended Posts