Regionaal- ja Põllumajandusministeerium
PRESSITEADE
24. august 2023

 

Regionaalminister: Narva sobimatud tänavanimed asendatakse uutega

Regionaalminister Madis Kallas kinnitas Narva Linnavalitsusele saadetud kirjas, et ministeerium läheb linna sobimatute kohanimede vahetamise protsessiga edasi ning palus alustada linnavalitsusel ettevalmistustega uute tänavanimede siltide tellimise ja paigaldamisega.

„Tänaseks on uute tänavanimede kohta tagasiside andmise tähtaeg möödas ning põhjendatud ettepanekuid tänavanimede muutmata jätmiseks ei laekunud. Seega lähme me plaanipäraselt edasi Narva sobimatute kohanimede muutmisega,“ kinnitas regionaalminister Madis Kallas. „Jutt käib nendest tänavanimedest, mis on Eesti aja- ja kultuurilooga selgelt sobimatud kohanimed ning mida ei ole seni ära muudetud.“

Minister tegi Narva linnale 29. märtsil ettepaneku muuta sobimatud kohanimed kahe kuu jooksul ehk hiljemalt juuni alguseks. „Paraku otsustas Narva Linnavolikogu 17. augusti istungil säilitada kehtivad tänavanimed ning seetõttu tuleb seadusega vastuolus olevate nimede muutmisega tegeleda riigil,“ selgitas regionaalminister Kallas. „Riik hüvitab linnale sellega kaasnevad kulud.“

Enne sobimatute kohanimede muutmist küsiti nende kohta kohaliku omavalitsuse arvamust ja avalikustati uue kohanime määramise eelnõu, mille kohta said linnaelanikud oma ettepanekuid esitada.

Regionaalministrile annab õiguse kohanimesid muuta märtsi keskel jõustunud kohanimeseaduse muudatus. Seadus nägi ka enne muudatust ette, et kui ilmneb kohanime sobimatus Eesti aja- ja kultuurilooga ning pühendusnimele esitatavate nõuetega, on omavalitsus kohustatud algatama taolise seadusevastase kohanime muutmise menetluse 30 päeva jooksul. Küll aga ei sätestanud senini kehtinud seadus tagajärge, mis saab siis, kui omavalitsus ei ole ministri ettepanekust hoolimata uut kohanime määranud. Tänavu muudetud kohanimeseadusega anti riigile konkreetsemad hoovad selgelt sobimatute tänavanimede vahetamiseks juhul, kui kohalik omavalitsus ei ole valmis seda ise tegema. Taoliseks juhtumiks on  näiteks olukord, kui kohanimi on seostatav Eesti Vabariigi loomise, põhiseadusliku korra püsimise või Eesti iseseisvuse taastamise vastaste isikute, sümbolite või sündmustega.

Täna allkirjastatud regionaalministri määrusega „Narva linna aadressikohtade uute kohanimede määramine“ asendatakse alates 1. septembrist Narva linnas kohanimeseaduse nõuetega vastuolus olevad ehk Eesti aja- ja kultuurilooga sobimatud järgmised tänavanimed:

  • „Aleksei Juhhanovi tänav“ asendatakse kohanimega „Väike-Rakvere tänav“;
  • „Arsenti Bastrakovi tänav“ asendatakse kohanimega „Masina tänav“;
  • „Igor Grafovi tänav“ asendatakse kohanimega „Madise tänav“;
  • „Mihhail Gorbatši tänav“ asendatakse kohanimega „Seedri tänav“;
  • „26. juuli tänav“ asendatakse kohanimega „Juuli tänav“.

Recommended Posts