Pressiteade
19.aprill 2022
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

 

 18. aprillil lõppes loomakasvatuse otsetoetuste taotluste vastuvõtt. Kokku esitas piimalehma kasvatamise ning ute ja kitse kasvatamise otsetoetuse taotluse 1255 klienti.

PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trell ütleb: „Aitäh taotlejatele. Taas saame öelda, et taotluste vastuvõtt sujus koostöös meie klientidega tõrgeteta.“

Piimalehma kasvatamise otsetoetuse (PTK) saamiseks esitati 575 taotlust, piimalehma kasvatamise otsetoetuse saamiseks Saaremaal, Hiiumaal, Muhus, Kihnus ja Ruhnus (PTK2) 84 taotlust ning ute ja kitse kasvatamise otsetoetuse (UTK) saamiseks 636 taotlust.

Tabelis on toodud kõigi loomakasvatuse otsetoetuste taotluste arv maakondade kaupa.

Taotluste vastuvõtt toimus 2.-21. märtsil ning pärast seda sai toetusi hilinenult taotleda veel 18. aprillini.

PRIA kinnitab piimalehma kasvatamise ning ute ja kitse kasvatamise otsetoetuse ühikumäärad 1. detsembriks 2022. a.

PRIA peadirektor otsustab loomakasvatuse otsetoetuste määramise või taotluste rahuldamata jätmise hiljemalt 10. detsembriks 2022. a ja toetus makstakse välja 10. detsembrist 2022. a kuni 30. juunini 2023. a.

Recommended Posts