Reklaam on osa meie argielust ning tänasel päeval panustavad väiketootjad palju ressursse oma toodete turundamisse. Mida pilkupüüdvam on reklaam, seda rohkem tõuseb brändi tuntus ning sellega kaasnevalt tõenäoliselt ka ettevõtte käive.

Kõige olulisem aspekt väiketootjatele on reklaamis eristumine. Alati ei piisa ainult sellest, et tegemist on väga hea tootega, tuleb eristuda ja olla nähtav! Püüdes eristuda suudame me välja genereerida palju häid mõtteid, kuid alati peab silmas pidama, et sarnaselt paljudele valdkondadele on ka reklaamis omad reeglid, millega peab arvestama ning järgima.

Reklaamireeglitele vastavust kontrollib Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Amet.

Selleks, et mõista, millised on reklaami reeglid peame me esmalt selgeks tegema selle, mis on reklaam. Reklaamiseaduse kohaselt on reklaam teave, mis on avalikustatud toote või teenuse müügi suurendamise, aga samuti ka ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil. Ehk mistahes isiku mõjutamine ning suunamine oma käitumist muutma, nimetatakse reklaamiks.

Ettevõtte reklaam algab tänapäeval üldiselt ettevõtte kodulehest ning sotsiaalmeediast ning piltlikult öeldes lõppeb ettevõtte poolt bränditud sedeliga tootel.

Turundajate Liit koos Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga on välja töötanud ideaalse tööriista väike-ettevõtjatele ning turundajatele, kus võetakse kokku enim levinud vead sotsiaalmeedia reklaamides: https://mcusercontent.com/468a38bdb51489e9620fbf617/files/8365717c-9bf1-45f3-a6ef-cd478c363cd7/juhend_sotsiaalmeedias_reklaami_avalikustajale.pdf

Tutvu ka reklaamiseadusega: https://www.riigiteataja.ee/akt/101072020013

 Gelis Pihelgas
Eestimaa Talupidajate Keskliit
Projektijuht