Põllumajandus- ja Toiduamet
PRESSITEADE
14.05.2021

Sotsiaalmeedias levivad üleskutsed, kus otsitakse loomaarsti pettuse eesmärgil. Vaktsineerimist tõendavate dokumentide täitmine ilma vaktsineerimist tegemata on võltsimine. Loomaomanikud riskivad oma lemmiklooma tervisega.

Põllumajandus- ja Toiduameti loomatervise ja -heaoluosakonna juhataja Olev Kalda sõnul on loomaomaniku üleskutse sotsiaalmeedias äärmiselt vastutustundetu ja lubamatu. „Loomaomaniku  kohustus on jälgida, et tema hoolealused oleksid hoitud ning regulaarselt haiguste vastu vaktsineeritud. Ametile teadaolevalt levivad üleskutsed, kus otsitakse loomaarsti, kes võimaldaks koerte ja kasside dokumentidesse vaktsineerimist tõendavate kleebiste, kuupäevade ning allkirjade panemist ilma, et tegelikult oleks neid loomi vaktsineeritud.“

Selline tegevus on selgelt üleskutse seaduserikkumisele. „Selliselt tegutsev veterinaararst riskib enda veterinaararsti kutsetegevusloa kehtetuks tunnistamisega, mille tagajärjel ei ole tal võimalik enam Eestis, aga ka laiemalt Euroopa Liidu territooriumil veterinaararstina töötada. Vaktsineerimata loomad kujutavad suurt ohtu inimese tervisele ja vastupidi,“ selgitas Kalda teo tõsidust.

Veterinaarkorralduse seaduse alusel on kutsetegvusluba omav veterinaararst kohustatud järgima oma töös temale kohanduvaid nõudeid, pidama kinni veterinaararsti kutse-eetikast ja järgima head veterinaarset tava.

Recommended Posts