Põllumajandus- ja Toiduamet
PRESSITEADE
1.06.2022

 

Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) üheks prioriteetseks valdkonnaks on oliiviõlide järelevalve. Plaaniliste kontrollide käigus kontrollitakse oliiviõlide märgistuse vastavust Euroopa Liidu (EL) õigusaktidega kehtestatud nõuetele ning võetakse proove vastavuskontrollide läbiviimiseks. Plaaniliste kontrollide eesmärgiks on hinnata toote vastavust märgistusel esitatud kategooriale.

„Selleks, et oliiviõli saaks turustada teatava kategooria all, peavad oliiviõli omadused vastama piirnormidele, mis on EL õigusaktidega vastavale kategooriale kehtestatud,“ ütles PTA kalapüügi- ja turukorralduse peaspetsialist Ave Raie ning lisas selgituseks, et oliiviõli omadused jagunevad füüsikalis-keemilisteks omadusteks nagu näiteks happesus, peroksiidarv, rasvhapete sisaldus ja steroolne koostis) ja organoleptilisteks (meeltega tajutavateks omadusteks: nagu näiteks puuviljalisus ja organoleptiliste defektide puudumine).

Alates 2020. aastast on Eestist võetud oliiviõlide proovid hindamiseks Saksamaale saadetud. Seal analüüsib oliiviõlisid Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud hindamiskomisjon.

Raie sõnul teostati aastatel 2020-2021 Eestis kokku 16 oliiviõlide vastavuskontrolli. „Neist seitsmel korral tuvastati ka kategooria nõuete rikkumist,“ meenutas Raie ja kinnitas, et PTA jätkab oliiviõli kontrollidega ka 2022. aastal.

2022. aasta märtsis ja aprillis kontrollis PTA Kreeka ja Itaalia päritoluga ekstra neitsioliiviõlisid. Ekstra neitsioliiviõli on oliiviõli kategoorias kõige kõrgemate kvaliteedinõuetega. Kontrollide käigus tuvastati üks kategooria nõuetele mittevastav oliiviõli. Oma organoleptiliste omaduste (maitse, lõhn, välimus) poolest osutus see neitsioliiviõli kategooriale vastavaks tooteks.

„Mittevastavaks osutunud partiist võeti proov ettevõtte laost. Jaemüüki selle partii tooted ei jõudnud,“ ütles Raie.

Raie sõnul hindavad ametnikud lisaks proovivõtule ka kõikide kategooriate oliiviõlide märgistusi ja reeglina vaadatakse üle kõik kaupluses olevad tooted.

„Amet jätkab oliivõlide kontrollidega ka edaspidi,“ kinnitas Raie.

Neitsioliiviõlid liigitatakse kolme kategooriasse – ekstra-neitsioliiviõliks, neitsioliiviõliks ja lambiõliks. „Lambiõli ei ole oma madalate kvaliteediomaduste tõttu mõeldud jaemüügis turustamiseks ja seda kasutatakse tööstuses,“ selgitas Raie.

Recommended Posts