Põllumajandus- ja Toiduamet
PRESSITEADE
06.01.2023

 Põllumajandus- ja Toiduamet ootab mahepõllumajandusliku toodangu andmeid 1. veebruariks

1. veebruariks tuleb mahetootmisega tegelevatel ettevõtjatel esitada Põllumajandus- ja Toiduametile oma 2022. aasta mahepõllumajandusliku toodangu andmed. Eestis toodetud mahetoodangu kogused on väärtuslik info nii tarbijatele, toitlustajatele kui ka mahetoodangu väärindajatele.

Ettevõtjatel, kes tegelevad mahe taimekasvatuse, mitteharitavalt alalt taimede või seente korjamise, loomakasvatuse ja mesindusega, tuleb esitada 2022. aasta kohta järgmised andmed:

  • üleminekuaja läbinud põllumajandusmaal kasvatatud põllumajanduskultuuride, seente ja/või katmikkultuuride saagi kogused;
  • mitteharitavalt alalt korjatud taimede ja/või seente kogused;
  • üleminekuaja läbinud loomadelt ning lindudelt saadud looma- ja linnukasvatussaaduste kogused ning mesilasperedelt saadud mesindussaaduste kogused;
  • ettevõttes peetud üleminekuaja läbinud loomade ning lindude arvud liikide ja vanusegruppide kaupa ning mesilasperede arvud eelmise aasta 31. detsembri seisuga.

Kui ettevõttes olid 2022. aastal ainult 1., 2. või 3. aasta üleminekuaja põllud ja/või üleminekuaja loomad, linnud ja mesilased, siis mahetoodangu andmeid esitada vaja ei ole.

Mahepõllumajanduse ja seemne osakonna peaspetsialisti Pille Edovaldi sõnul tuleb andmed mahepõllumajandusliku toodangu koguste kohta esitada ka juhul, kui mahetoodang turustati tavapõllumajanduslikuna.

„Ettevõtjatel, kes tegelevad mahetoidu ettevalmistamisega ja mahesööda tootmisega turuleviimise eesmärgil, tuleb esitada andmed ettevõttes eelmisel aastal ettevalmistatud ja mahedalt märgistatud tootegruppide toodangu mahu kohta,“ kommenteerib Edovald.

„Ettevõtjatel, kes tegelevad üksnes mahetoodete turustamisega, sh ladustamisega, ei ole vaja esitada turustatud mahetoodete mahtusid ja teada tuleb anda vaid, milliseid tootegruppe turustati ja/või ladustati,“ lisab Edovald.

Mahepõllumajandusliku toodangu andmeid saab esitada Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu.

Mahetoodangu andmete esitamise kohustus tuleb põllumajandusministri määrusest nr 25„Mahepõllumajandusliku tootmise nõuded“.

Küsimuste korral palun pöörduge oma ettevõtte järelevalveametniku poole, kelle kontaktandmed leiab PTA kodulehelt või võtke ühendust mahepõllumajanduse ja seemne osakonna spetsialistidega:

Olvia Laur (mahetootjad)

Mahepõllumajanduse ja seemne osakonna peaspetsialist

5038 460

olvia.laur@pta.agri.ee

Pille Edovald (mahekäitlejad)

Mahepõllumajanduse ja seemne osakonna peaspetsialist

5342 0819

pille.edovald@pta.agri.ee

 

Recommended Posts