Põllumajandus- ja Toiduamet
PRESSITEADE
11.06.2021

 

Eesti maasikahooaeg on alanud. Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) on võtnud sel aastal teravdatud tähelepanu alla maasikate päritolu kontrolli ning nõuetele vastavuse. Plaanis on tõsta nii kauplejate kui tarbijate teadlikkust ja korraldada erinevaid üle-eestilisi kontrolle. 

Maasikate päritolu on olnud mitmeid aastaid igasuvine kuum teema. „Ausa konkurentsi ja osapoolte teadlikkuse tõstmiseks oleme planeerinud erinevaid tegevusi,“ räägib Põllumajandus- ja Toiduameti peadirektori asetäitja Katrin Reili, lisades, et muu hulgas leiab ameti veebilehelt eraldi rubriigi, kus amet jagab soovitusi nii tarbijale, kauplejale kui kasvatajale.

„Sealhulgas nõustame, kuidas turul maasikaid valida,“ jätkab Reili, „anname näpunäiteid marja värskuse hindamiseks ja kuidas käituda päritolu kahtluse korral.“ Kaalutletud valiku tegemiseks ja teadliku ostu sooritamiseks korratakse Reili sõnul üle ka müüjale kehtivad nõuded. Näiteks peab päritoluriigi täisnimi olema tarbijale esitatud selgelt ja arusaadavalt.

Amet on praeguseks saatnud kõikidele turgude valdajatele info, milles juhitakse tähelepanu maasikate müügiga seonduvatele nõuetele, et ka valdajad saavad müügilubasid väljastades juhtida tähelepanu õiglasele kauplemisele ning vähendada oma territooriumil tarbijate petmise riski.

Kaupmeestele tuletab amet meelde, et puu- ja köögiviljad (edaspidi ka aiasaadused) peavad olema terved ja värsked ehk vastama kvaliteedimiinimumnõuetele. „Toote pakendamisel tuleb jälgida konkreetse aiasaaduse pakendi märgistuse nõudeid, sh maasikate tootja/pakendaja nime ja aadressi, toote nimetust, kvaliteediklassi ja päritolu,“ sõnab peadirektori asetäitja ning lisab, et oluline on järgida ka maasikate hoiustamisnõudeid, et toidu saastumise risk oleks minimaalne.

Maasikakasvatajatele tuletab amet meelde, et nad kasutaksid vaid Eestis turule lubatud taimekaitsevahendeid, mida on lubatud kasutada ka maasikatel. Ohutuks ja eesmärgipäraseks kasutamiseks tuleb alati järgida taimekaitsevahendi kasutusjuhendit.

„Pöörame tähelepanu ka mahemaasikate kasvatajatele, kelle maasikate vastavust nõuetele saab tarbija kontrollida juba müügikohas,“ räägib Reili. Maasikaid tohib maheda märgistusega müüa vaid juhul, kui kasvataja tegevus on kontrollitud. Kõik mahekasvatajad on mahetootjate registris, mis on avalik ja leitav PTA kodulehelt.

Reili sõnul on sel hooajal planeeritud ka ahelaülesed kontrollid, mis katavad kogu müügiahela müügiletilt tootmisüksusesse ja/või lattu. Samuti on plaanis korraldada järelevalvet turgudele. „Värske puu- ja köögivilja müüja peab olema valmis esitama järelevalveametnikule müügikohas saatedokumendi ning tagama, et esitatud info vastaks nõuetele.“ Kontrollide tulemuste kohta, sh kus käidi ja mida tuvastati, jagab amet jooksvalt infot ka avalikkusega. Hooaja kokkuvõte tehakse septembris.

Lisainfo:

Meelespea kasvatajale

Meelespea tarbijale

Meelespea müüjale

Recommended Posts