Põllumajandus- ja Toiduamet
PRESSITEADE
17.06.2022

 

Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) on alustanud Kilingi-Nõmme lehmalauta pidava omaniku suhtes menetlust ning omanik jääb kõrgendatud tähelepanu alla. Järelkontrolli minnakse juba täna kohapeale tegema.

 Kilingi-Nõmmel eramu juures lühikesse ketti aheldatud Pontu kohta PTA-le vihjet ei saadetud. Amet reageeris juhtumile samal päeval, kui Eestimaa Loomakaitse Liit sellest teavitas, kuid selleks ajaks oli loom juba kodunt ära viidud.

 Reet ja Ott Teearule kuuluvat lehmalauta kontrollis amet eelmisel aastal saabunud vihje alusel, mille tulemusena kõrvaldas loomaomanik puudused. „Käesoleval aastal kontrollisime farmi juuni alguses ning sellel hetkel probleemi ei ilmnenud,“ kommenteerib PTA Lääne regiooni juhataja Egon Palts, kelle sõnul on nimetatud farmi kontrollitud igal aastal. „Kuna sõnniku koristamine ei ole selles konkreetses farmis automaatne, on eriti oluline, et koristataks süsteemselt, vastasel juhul on virts kiire tekkima,“ märgib ta.

Palts julgustab lähedasi ja naabreid õnnetus seisus loomast teada andma. „Ka lähedastel ja naabritel tasub olla tähelepanelik ning võimalusel inimest toetada või paluda tal pöörduda kohaliku omavalitsuse poole,“ kommenteerib Palts, lisades, et looma võttes võtab inimene endale ka vastutuse looma eest hoolitseda. „Siinkohal ei ole vahet, kas tegemist on lemmiklooma või karilooma võtmisega, mõlemal juhul peab see olema põhjalikult kaalutud,“ lisab ta.

PTA jaoks on loomade heaolu tagamine prioriteetne tegevus. „Et järelevalvet veelgi tõhustada, korraldame regulaarselt sisemiste protsesside ülevaatust ning teeme vajalikud korrektuurid,“ räägib Lääne regiooni juht. „Valmimisjärgus arengustrateegia seab meile kõrged eesmärgid kõigis vastutusvaldkondades, sh loomade heaolu tagamisel.“

PTA kontrollib loomade heaolu nii vihjete alusel kui planeeritult. Tõsisemate rikkumiste korral peab loomapidaja saama ka karistuse ning kuriteokahtluse ehk looma eriti julma kohtlemise korral edastab amet info Politsei- ja Piirivalveametile. Loomade heaolu tagamisel on oluline koostöö ka loomakaitseorganisatsioonide ja kohalike omavalitsustega.

Kui keegi märkab, et mõne looma heaolu ei pruugi olla tagatud, palub amet sellest teavitada, saates vihje vihje@pta.agri.ee.

Recommended Posts