Pressiteade
21. juuni 2022

2. maist 17. juunini sai PRIAle esitada taotlusi pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste saamiseks. Käesoleval aastal esitas taotluse 13 927 põllumajandustootjat. Taotlusalust pinda on taas kokku ligi miljon hektarit.

PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trell ütleb: „Esmakordselt sai pindala- ja loomapõhiste toetuste taotluseid esitada PRIA uuenenud e-taotluste keskkonnas. Kuigi teenuse parendamine jätkub, siis saab laekunud tagasiside põhjal juba praegu öelda, et rahulolu teenusega on paranenud ja nii taotlejad kui ka nõustajad on uuendatud teenuse hästi vastu võtnud.“

Toetusi on kokku viisteist. Euroopa Liidu ja Eesti riigieelarvest on toetuste maksmiseks 2022. aastal eraldatud kokku üle 251 miljoni euro.

Ühtset pindalatoetust taotles kokku 13 622 põllupidajat 970 407 hektarile.

Tabelis on toodud ühtse pindalatoetuse taotluste ja taotletud pindala jagunemine maakondade lõikes:

Maaelu arengukava toetusmeetmetest taotles keskkonnasõbraliku majandamise toetust 1391 taotlejat ca 460 000 hektarile, mahepõllumajandusele üleminekutoetust ja mahepõllumajandusega jätkamise toetust kokku 1813 taotlejat ca 203 000 hektarile. Poolloodusliku koosluse hooldamise toetust taotles 842 taotlejat ca 36 000 hektarile. Täpsemat statistikat pindalatoetuste taotlemise kohta leiab PRIA kodulehelt.

PRIA alustab esitatud taotluste menetlemisega, samuti algavad peatselt kohapealsed kontrollid, mis kestavad hilissügiseni. Vajalikku infot saab PRIA kodulehelt iga konkreetse toetuse leheküljelt. Samuti saab infot küsida pindala- ja loomatoetuste infotelefonil 7377 679.

Otsetoetuste ühikumäärad kinnitatakse 1. detsembriks 2022. a, otsused toetuste kohta kinnitatakse hiljemalt 10. detsembriks 2022. a. MAK toetuste maksimaalsed ühikumäärad on kehtestatud meetmete määrustes, otsused toetuste kohta kinnitab PRIA 10. veebruariks 2023. a.

Põllumehele oluliste tähtaegade meelespea:

Recommended Posts