Põllumajandus- ja Toiduamet
PRESSITEADE
15.02.2024

Maaomanikud saavad lihtsustatud korras maaparandussüsteemid registrisse kanda

Juhul kui maal asub enam kui 20 aastat tagasi maaparanduse tarbeks rajatud kraavivõrk, siis 2025. aasta lõpuni on võimalik neid kraave lihtsustatud korras registrisse kanda. Registrisse kantud maaparandussüsteemide omanikel on võimalik saada toetusi ja nõuandeid maaparandussüsteemi korrashoiuks.

Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) maaparanduse ja maakasutuse osakonna peaspetsialisti Andres Uuki sõnul asuvad enamik registrisse kandmata süsteemidest erametsades. „Näeme oma töös, et peamiselt pole maaparandussüsteemide registrisse kantud erametsadesse rajatud kraavivõrgud. Sellega seoses kutsume kõiki maaomanikke, kelle maal asub kraavivõrk, kuid puudub kindlus registrisse kandmise osas, oma maa andmed üle vaatama,“ ütles Uuk. Infot, kas maal asub maaparandussüsteem leiab PTA kaardirakendusest või Maa-ameti kaardirakendusest.

Selleks, et kõik maaparandussüsteemid saaksid registrisse kantud, korraldab Põllumajandus- ja Toiduamet infopäeva 28. veebruaril. „Infopäeval tutvustatakse maaparandussüsteemide toimimise põhimõtteid, registrisse kandmise tingimusi, tähtaegu ja menetlust. Samuti vastatakse küsimustele ja antakse praktilisi näpunäiteid,“ kirjeldas Uuk.

28.02.2024 infopäev algusega kell 12.30 toimub Põllumajandus- ja Toiduametis, aadressil Saku, Teaduse 2. Osaleda on võimalik ka veebis. Infopäeval osalemiseks tuleb registreeruda siin hiljemalt 26.02.2024. Link infopäeval osalemiseks saadetakse päev enne toimumist.

Recommended Posts