Maaeluministeerium
PRESSITEADE
22.02.2022
 
Veebruari alguses saatis Maaeluministeerium kooskõlastusringile määruse muudatuse eelnõu, millega sätestatakse erisused veokoerte pidajatele. Laekunud ettepanekute arutamiseks kutsus maaeluminister Urmas Kruuse kokku ümarlaua.
 
„Suur tänu kõigile, kes on oma ettepanekud edastanud. Pean oluliseks enne määruse kehtestamist ettepanekud ja arvamused üheskoos läbi arutada, mistõttu korraldame 7. märtsil huvipooltele kohtumise,” märkis Kruuse
 
Kohtumisel antakse ülevaade laekunud ettepanekutest ning ümarlaual osalevate organisatsioonide esindajad saavad sõna oma seisukohtade tutvustamiseks.
 
„Eelnõu eesmärk on parandada veokoerte heaolu – saame seda parimal moel teha siis, kui oleme probleemid ja võimalikud lahendused ühiselt läbi rääkinud,” lisas minister.
 
Põllumajandusministri määruse nr 76 “Lemmikloomade pidamise nõuded” muutmise eelnõule saab esitada ettepanekuid tänase päeva ehk 22. veebruari lõpuni.

Recommended Posts