Maaeluministeerium
PRESSITEADE
13.04.2022

 
Maaeluminister Urmas Kruuse andis täna Eesti Rahva Muuseumis toimunud õpilaste teadusfestivalil üle Maaeluministeeriumi eripreemiad parimatele maaeluga seotud teadustööde autoritele.

„Mul on hea meel tõdeda, et huvi maaelu teemade vastu on olnud tänavusel õpilaste teadustööde riiklikul konkursil suur. Töid esitati paljudest koolidest üle Eesti, nii maalt kui ka linnast, ning erinevatest kooliastmetest,“ sõnas maaeluminister Urmas Kruuse.

„Võin kinnitada, et õpilaste maaelu ja põllumajandust käsitlevate teadustööde läbivaatamine ministeeriumi töörühmas on väga põnev tegevus. See annab pildi sellest, kuidas tänapäeva noored maaelu näevad ning seda teadusega seovad. Teemade ring oli tänavu lai, puudutades looma- ja taimekasvatust, toiduohutust, ringmajandust, mullatervist, keskkonnahoidu ja palju muud,“ lisas minister.

Maaeluministeeriumi töörühm hindas töö juures teema olulisust, töö põhjalikkust ja autori pühendumust. Kõigi osalejate puhul oli hindajatel hea meel täheldada teemades innukat kaasalöömist ja järeldusteni jõudmist. Töörühm avaldas lootust, et võitjad jätkavad oma valitud suunal ja neile läheb ka edaspidi korda teadustöö, maaelu ja toidutootmise järjepidevus.

Tänavu pälvisid Maaeluministeeriumi eripreemia alljärgnevad õpilased.

Artjom Tšitšerin, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium, 11. klass. Artjomi töö keskendus sünteetilise bioloogia tööriistade kasutamisele geneetiliselt modifitseeritud pärmi Rhodotorula toruloides tüvede loomisel. Autoril on edasise uurimistöö hüpotees juba sõnastatud ja töö eduka edasiarenduse eeldused olemas. Juhendaja: Petri-Jaan Lahtvee, Tallinna Tehnikaülikool.
Kerttu Vill, Võru Gümnaasium, 12. klass. Kerttu tegeles oma uurimistöös Võru kauplustes müüdavate mineraalvee liikide päritolu, keemilise koostise ja omaduste võrdlemisega. Töö pakub kasulikke näpunäiteid, kuidas valida sobiv mineraalvesi isiklikke vajadusi silmas pidades. Juhendaja: Ulvi Kruus, Võru Gümnaasiumi keemiaõpetaja.

Maaeluministeerium tänab kõiki riiklikul konkursil osalenud õpilasi, nende juhendajaid ja perekondi ning soovib võitjatele palju õnne.

Rohkem infot ürituse kohta ja esitatud tööde kokkuvõtted on avaldatud lehel www.miks.ee.

Recommended Posts