Maaeluministeerium
PRESSITEADE
23.03.21

 

Maaeluminister Urmas Kruuse kohtus Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu istungi raames Prantsuse, Belgia, Soome ja Iiri ministritega ning Euroopa Parlamendi fraktsiooni Renew Europe Group liikmetega. Kohtumisel arutati Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) reformipaketi läbirääkimiste seisu enne reedest nn supertriloogi liidu kolme institutsiooni vahel.

„Kohtumisel tõdeti, et kokkuleppele tuleks jõuda veel sel poolaastal, mis eeldab aga kompromissivalmidust kõigilt osalistelt,“ vahendas Urmas Kruuse.

„Praegune suund nõuetepõhiselt poliitikalt tulemustepõhisele poliitikale on põhimõtteliselt õige valik, sest kui arvestada liikmesriikide eripärasid, on strateegiakavades võimalik tagada ka roheleppe ambitsioonikam täitmine,“ lisas maaeluminister.

Kohtumisel osalenud jagasid ühist arusaama, et uus ühine põllumajanduspoliitika peab olema võimalikult lihtsalt hallatav ning toidutootjatele võimalikult vähese lisakoormusega rakendatav. „Ühiskonna ootus säästlikult ja keskkonnahoidlikult toodetud toidu järele kasvab, mis on igati loogiline ja arusaadav. Samas aga ei tohi ÜPP ega ka muude poliitikate plaanimisel ära unustada seda, et toidusektori osalised peavad suutma kavandatu ka ellu rakendada, ilma et nad jääks maailmaturul ebaõiglasesse seisu,“ märkis Kruuse.

Maaeluminister Urmas Kruuse osaleb 22.‒23. märtsini toimuval Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu istungil, kus päevakorras on seekord ELi ühise põllumajanduspoliitika reform, fütosanitaarmeetmed, mis kaitsevad põllumajandustootmist taimekahjurite eest, ning bioloogiliste tõrjevahendite kasutamise küsimused.

Ministriga koos osaleb istungil ka Maaeluministeeriumi välissuhete ja eurokoordinatsiooni osakonna juhataja Peeter Seestrand.

Recommended Posts