Maaeluministeerium
PRESSITEADE
22.06.2022

Maaeluministeeriumis toimus põua mõjusid käsitlev ümarlaud

Regionaalminister Madis Kallas kutsus Maaeluministeeriumisse tänaseks kokku erakorralise ümarlaua, kus põllumajandussektori esindajad arutasid ministeeriumi, PRIA ja Maaelu Edendamise SA esindajatega, kuidas tulla toime tänavuse põllumajandushooaja väga keeruliste väljakutsetega.

Sektori esindajate sõnul on olukord väga kriitiline. Tänast põllumajandushooaega iseloomustab külm kevad ning erakordselt vähe sademeid mai ja juuni kuus. Otseselt on mõjutatud teraviljakasvatajad, aiandus ning söödakultuuride kasvatajad. Kõige keerulisemas seisus on loomakasvatajad, kellel on vaja sööta. Hinnanguliselt on oluliselt väiksem silo tegemise esimene niide ning on näha, et ka teine niide tuleb tavapärasest tagasihoidlikum.

Ühtse sõnumina jäi ümarlaual kõlama vajadus eriolukorra väljakuulutamise järele, sest  eriolukorra tingimustes saaksid ettevõtted omale võetud kohustusi paindlikumalt täita.

„Meie kohustus on säilitada toidujulgeolek ning aidata loomakasvatajaid ja põlluharijaid nii palju kui võimalik. Palusime sektori esindajatel saata ministeeriumile täiendavat infot eriolukorra väljakuulutamise vajadusest. Väljakuutamise otsuse teeb valitsus Maaeluministeeriumi sisendi alusel,“ ütles regionaalminister Madis Kallas.

Ettepanekuid olukorra leevendamiseks tehti veelgi ning eriti rõhutati suurema koostöö vajadust.

Näiteks tõi PRIA esindaja välja, et ettevõtted, kellel on nende ees kohustusi, kuid kes ei suuda kohustusi täita, peaksid sellest ametit lahenduste leidmiseks võimalikult kiiresti teavitama.

Veel räägiti sellest, et ajutiselt saab sektori probleeme leevendada ka Maaelu Edendamise SA laenude ja käendustega. Ettevõtted, kellel on loomasöödaga probleeme, võiksid seda kindlasti kaaluda.

Minister tänas sektori esindajaid kiire reageerimise ja sisendi kokku kogumise eest ning lisas, et Euroopa Komisjon kaalub erakordsete ilmastikuolude ja Ukraina sõja mõjude tõttu riikidele abipaketi andmist. „Oleme äraootavad seoses sellega, milline saab olema komisjoni kolmas põllumajandusreservist eraldatav abipakett, kuid hoiame sektorit nende arengutega kindlasti kursis,“ lisas Kallas.

Recommended Posts