Maaeluministeerium
PRESSITEADE
11.11.2021

Valitsus otsustas täna eraldada Vabariigi Valitsuse reservist 5,5 miljonit eurot, et maksta erakorralist toetust piima- ja sealihasektorile.

Maaeluminister Urmas Kruuse sõnul on lisaks vahendite eraldamisele toetuse maksmise eelduseks riigiabi loa saamine. „Esitasime täna Euroopa Komisjonile riigiabi loa taotluse, et maksta toetust ELi ajutiste riigiabi reeglite alusel. Euroopa Komisjon menetleb riikide taotlusi praegusel pandeemia ajal kiirkorras, mistõttu loodame meetmele heakskiidu saada lähiajal,” ütles minister.

„Erakorraline toetus piima- ja sealihasektorile on hädavajalik. Arvestades mullust keerulist olukorda, kus oluline tulu langus vähendas ettevõtjate reserve ja likviidsust, ei suuda loomakasvatusettevõtted, eriti piima- ja sealihasektoris, kasvavate kuludega praeguste saaduste hindade juures toime tulla,” lisas minister.

Toetuse maksimaalne suurus ühe ettevõtja kohta COVID-19 ajutise riigiabi raamistiku alusel on 225 000 eurot. Kui toetuse taotleja on ületanud riigiabi määra, on võimalik kohaldada teisi aluseid, mille kohaselt saab teatud tingimustel toetust maksta kuni 25 000 eurot. Seega on maksimaalne võimalik toetus ettevõtja kohta 250 000 eurot. Piirmäärade järgmisel arvestatakse varasemalt saadud toetusi ning erinevate abiandjate poolt antud abi.

Täpsemad toetustingimused leiab eelnõude infosüsteemist. Toetuse menetlemisega hakkab tegelema Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).

Lisaks on Eesti koostöös teiste liikmesriikidega tõstatanud põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu istungitel põllumajandussektori keerulise olukorra küsimuse, teinud ettepaneku ajutiste riigiabi reeglite pikendamiseks ja riigiabimäärade suurendamiseks ning tõstatanud vajaduse erakorralisi meetmeid rakendada.

Recommended Posts