Maaeluministeerium
PRESSITEADE
20.04.2022

 

Maaeluministeerium osaleb koos oma valitsemisala asutustega 21.–23. aprillil Tartus toimuval Maamessil. Koos jagatakse teavet põllumajanduse, maaelu ja toidutootmise teemadel. 

„Maamess on hea koht, kus saab ministeeriumi töötajatega vahetult suhelda ja täpsemalt uurida, mille olulisega meie majas parasjagu tegeletakse,“ ütles maaeluminister Urmas Kruuse. „Tänavu on maailmas valitseva olukorra taustal kahtlemata fookusesse tõusnud toidujulgeolek. Eesti on ajalooliselt olnud väga tugev põllumajandusmaa ja jääb selleks ka edaspidi. Tänu meie põllumeeste ja toidutootjate tööle on enamiku põhitoiduainete puhul isevarustatus tublisti üle riikliku vajaduse, kaupa jagub ka ekspordiks ning Eesti majanduse edendamiseks.“ Lisaks rõhutas minister, et Maaeluministeerium soovib põllumeestele ja toidutööstustele pakkuda igakülgset tuge, et keerulistest aegadest edukalt läbi tulla.

Samuti külastavad minister Urmas Kruuse kutsel külla saabunud Leedu põllumajandusminister Kęstutis Navickas ja Läti minister Kaspars Gerhards Maamessi 21. aprillil.

Tõsisemate teemade kõrval tutvustavad ministeerium ja valitsemisala asutused ühisstendil oma populaarsemaid üritusi, näiteks 30. aprillil toimuvat avatud kalasadamate päeva ja 23.–24. juulil toimuvat avatud talude päeva. Jagatakse infomaterjale, toredaid tegevuslehti ja raamatuid lastele ning saab küsida nõu Maaeluministeeriumi ja valitsusala ametite spetsialistidelt.

Messil on ühise väljapanekuga kohal Maaeluministeerium, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, Põllumajandus- ja Toiduamet, Põllumajandusuuringute Keskus ja Eesti Taimekasvatuse Instituut. Täpsemat teavet saab messi kodulehelt.

Ühisväljapanek asub C-hallis stendil C-35. Kohtume Maamessil!

Recommended Posts