Maaelu Edendamise Sihtasutus
PRESSITEADE
22. juuni, Viljandi

 

Alates tänasest on COVID-19 puhangust tingitud erakorraline toetus põllumajandustootjale maheteravilja, mahemunakanade, ammlehma ja lihaveisekasvatuse toetuse saajate nimekirjad üleval Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) kodulehel. Kõikidele toetuse saajatele on saadetud meilile toetuse saamise kohta teavitus.

Põllumajandustootjad, kes ei vastanud toetuse saamise nõuetele, saavad selle kohta vastava teavituse.

Väljamakstavad toetussummad ja toetuse saajate arvud on MESi valdkondade kaupa järgmised:

Põllumajandustootjad said 15.-22. märtsini e-prias taotleda erakorralist toetust, mis leevendab osaliselt COVID-19 pandeemiast tingitud majanduslikku kahju. Sõltuvalt valdkonnast makstakse toetus välja kas MES-i või maksti välja Põllumajanduse ja Registrite Informatsiooni Ameti (PRIA) poolt. Toetuse kogueelarve on 15,8 miljonit eurot, millest MES maksab välja 3,8 miljonit eurot järgmiselt: lihaveisekasvatus 2,2 miljonit, maheteravilja kasvatus 1,5 miljonit ja mahemunakanade kasvatus 0,1 miljonit.
Infot MESi poolt makstava erakorralise toetuse kohta saab MESi kodulehelt https://www.mes.ee/covid-19-kriisimeetmed

Recommended Posts