Maaeluministeerium
PRESSITEADE
13.12.2022

 

Brüsselis toimus põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu istung, kus ühe suure teemana arutati ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavade hetkeseisu ja uusi katsumusi.

Maaeluminister Urmas Kruuse teatas, et uue ühise põllumajanduspoliitika riikliku strateegiakava raames on tehtud palju tööd, et minna üle uuele perioodile esimesest jaanuarist. Ta sõnas, et toetuste rakendamine olukorras, kus kõik rakendusreeglid ei ole selged, on kindlasti kõigile liikmesriikidele keeruline. „Euroopa Liidu õigusaktide, strateegiakava ning riigisiseste õigusaktide väljatöötamist samaaegselt tuleb tulevikus kindlasti vältida,“ ütles minister Kruuse.

Kruuse lausus, et Eesti peamine prioriteet on praegu strateegiakava riiklike rakendusaktide väljatöötamine. „Vastasel juhul pole võimalik pindala- ja loomapõhiseid toetusi, nii otsetoetusi kui ka maaelu arengu toetusi tähtaegselt rakendada,“ põhjendas maaeluminister Kruuse prioriteedi vajadust. Ta ütles, et Euroopa Komisjon peab arvestama ka Venemaa agressiooni Ukrainas, mis avaldab põllumajandusele olulist mõju.

Maaeluminister Kruuse märkis, et makseasutusele ning kaasatud kontrolliasutustele pakub piiratud ajaraamis väljakutseid olla valmis toetuste nõuetekohaseks rakendamiseks. „Oluline ülesanne on uue kohustusliku pinnaseiresüsteemi loomine, mis on eelduseks pindalapõhiste toetuste rakendamisele,“ tähendas Urmas Kruuse. Ta ütles, et küsimus on ka taotlejate valmisolekus uute reeglitega kohaneda. „Loodame komisjoni paindlikule ja mõistvale suhtumisele strateegiakavade rakendamise esimestel aastatel,“ oli minister lootusrikas.

Recommended Posts