TALULIIDU TEGEVUSED KOROONAKRIISI AJAL

  • Tekkinud olukorras on esindusorganisatsioonidel oluline omada akuutset ja aktuaalset ülevaadet oma liikmete probleemiest ja muredest. Tänaseks teame, et sektoris on tõusnud väga selgelt päevakorda tööjõu küsimused ja oleme selle info kogumiseks koosatanud küsimustiku, mille  eesmärgiks on kaardistada Taluliidu liikmete muresid ja küsimusi selles valdkonnas. Lisaks soovime saada infot koroonakriisist tekkinud probleemide kohta.  Selleks palume täita liikmetel küsimustik, et omada esindusorganisatsioonina kirjeldatud infot.
  • Eestimaa Talupidajate Keskliidu asendusteenuse tööprotsessid eriolukorras

EUROOPA LIIT

  • Hiljuti vastu võetud riigiabi ajutise raamistiku kohaselt võivad põllumajandustootjad nüüd saada toetust kuni 100 000 eurot põllumajandusettevõtte kohta ning toiduainete töötlemise ja turustamisega tegelevad ettevõtjad kuni 800 000 eurot.  (Alllikas: Euroopa Komisjon) – Taluliidu poolne kommentaar: silmas tuleb pidada, et tegemist on õigusliku alusega, mille alusel riik saab meetmeid välja töötada.
  • Toetus põllumajandustootjatele ja maapiirkondadele
  • Hädaolukorrale reageerimine, et toetada põllumajandus- ja toidusektorit 
  • On tehtud erand, mille järgi võib 2020. aastal teha toetusesaajatele ühise põllumajanduspoliitika kohaste otsetoetuste ettemakseid kuni 70% ulatuses (reegel on kuni 50%) ning pindala- ja loomapõhiste maaelu arengutoetuste ettemakseid kuni 85% ulatuses (reegel on kuni 75%).
  • Samuti on tehtud 2020. aastaks erand, mille kohaselt otsetoetuste ettemakseid on võimalik teha pärast nõutavate halduskontrollide, kuid enne kohapealsete kontrollide, lõpuleviimist. Reeglite kohaselt on otsetoetuste ettemakseid võimalik teha ainult pärast haldus- ja kohapealsete kontrollide lõpuleviimist. Pindala- ja loomapõhiste maaelu arengu toetuste ettemakseid on juba kehtivate reeglite kohaselt võimalik teha pärast halduskontrollide, kuid enne kohapealsete kontrollide, lõpuleviimist.
  • Ühise põllumajanduspoliitika toetuste kontrollisätteid on 2020. aastaks leevendatudNäiteks on võimalus asendada pindalapõhiste toetuste puhul nõutud füüsilised kontrollid, eelkõige kontrollkäigud ja kohapealsed kontrollid, ortofotode tõlgenduste või muude asjakohaste tõenditega; teha loomapõhiste toetuste nõutavad kohapealsed kontrollid vabalt valitud ajal; vähendada pindalapõhiste toetuste iga-aastaste kohapealsete kontrollide kontrollivalimit (vähemalt 5%-lt vähemalt 3%-ni); asendada mitte-pindala- ja loomapõhiste maaelu arengu toetuste nõutavad kontrollkäigud ja kohapealsed kontrollid toetusesaajate endi poolt esitatud asjakohaste tõenditega (nt geomärgistatud fotod) ning vähendada mitte-pindala- ja loomapõhiste maaelu arengu toetuste iga-aastaste kohapealsete kontrollide ja järelkontrollide kontrollivalimeid (vastavalt vähemalt 5%-lt vähemalt 3%-ni ning vähemalt 1%-lt vähemalt 0,6%-ni).

KASULIKUD LINGID

Pages: 1 2