Maaeluministeerium
PRESSITEADE
16.12.2022

Kalapüügi- ja vesiviljelussektori tootjaorganisatsioonid saavad taotleda tunnustust

Maaeluminister Urmas Kruuse allkirjastas määruse, millega määratakse kalaliigid, mille ühiseks tootmiseks ja turustamiseks tootjaorganisatsioonina saab taotleda tunnustust.

„Tootjaorganisatsioonide tunnustamisel majanduslikult oluliste liikide loetelu kehtestamine“ eelnõu hakkab kehtima 1. jaanuaril 2023. aastal. Määrusega sätestatud loetelu hõlmab nii kalapüügitoodete tootmise valdkonna kalaliike kui ka vesiviljelustoodete tootmise valdkonna kalaliike. Kalapüügitoodete tootmise valdkonna majanduslikult olulisteks kalaliikideks loetakse kilu, räim, ahven, meritint, latikas ja koha. Ainsaks liigiks vesiviljelustoodete tootmise valdkonnas on vikerforell.

Ühise kalanduspoliitika elluviimisel on üheks olulisemaks turukorralduslikuks üksuseks kalandustoodete tootjaid koondavad ühendus ehk tootjaorganisatsioon. Sellise ühistegevuse üksuse eesmärgiks on parandada oma liikmete toodangu turustustingimusi ning aidata edendada kestlikku püüki ja vesiviljelust. Tootjaorganisatsiooni võivad moodustada kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootmisega tegelevad ettevõtted ühest või mitmest Euroopa Liidu liikmesriigist. Selle juriidiline vorm on tulundusühistu, kuhu kuulub vähemalt viis kalapüügi- ja/või vesiviljelustoodete tootmisega tegelevat liiget.

Recommended Posts